Laatste standpunten

 

Van jongs af aan worden bewust en onbewust rollenpatronen doorgegeven. Jongens en meisjes leren dat er een bepaalde manier is hoe jongens en meisjes zich zouden moeten gedragen. Door bewust met dat feit om te gaan, kan je reeds in de kleuterklas bouwen aan een open, diverse en verdraagzame samenleving.

 

 

 

Iedereen heeft recht op hoogstaand onderwijs. Een maximumfactuur zorgt er voor dat het onderwijs betaalbaar blijft. Dit bestaat nu al voor het lager onderwijs en zou er ook moeten zijn voor het secundair onderwijs.

 

 

 

Jongsocialisten kiest volop voor het openbaar vervoer. Om zich nog meer en gemakkelijker te kunnen verplaatsten is de combinatie fiets en trein onmisbaar.

 

 

 

Wanneer Holebi-koppels een kind krijgen, moet de partner ook het ouderschap direct op kunnen nemen. Het is niet normaal dat er eerst nog een adoptie gestart moet worden voor je verantwoordelijk bent voor je eigen kind.

 

 

 

Jongeren worden het hardst getroffen door de crisis. Ondanks dat de economie er licht op vooruit gaat, stijgen de jobs niet mee. De jongerenwerkloosheid in België bedraagt ondertussen al meer dan 25% . Met dit strijdpunt willen we jongeren

een grotere kans geven op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft kwaliteiten maar deze vertalen zich niet automatisch in (de juiste) diploma’s. Door niet te focussen op de koppeling met een job en de diplomavereisten of werkervaringen maar op de...

 

Politieke organisaties vertegenwoordigen de stem van de volledige samenleving. Een diverse maatschappij vraagt om een diverse vertegenwoordiging want ieders stem telt.

 

 

 

Vanaf 18 word je aanzien als verantwoordelijk en volwassen. Je zou dan ook verantwoordelijk moeten zijn voor middelen die jou toekomen. Jongeren die hun eigen studies of woonst financieren kunnen zo rekenen op extra steun.

 

 

 

De rijkdom is extreem ongelijk verdeeld in de wereld. Daarom werden er jaren geleden internationale afspraken gemaakt om 0.7 van het BNI (Bruto nationaal inkomen) uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. Deze afspraken moeten nagekomen worden, dit is nu niet het geval.

 

 

 

We eisen van bedrijven gevestigd in België dat
de producten die ze op onze markt brengen
eerlijk gemaakt zijn. Bedrijven hanteren passende arbeidsvoorwaarden zowel in hun vestigingen in België als bij hun onderaannemers in het buitenland. Een deftig minimumloon, een gezonde werkplaats en geen kinderarbeid zijn minimumvoorwaarden

 

 

 

 

De belangrijkste voorwaarde voor een sociaal en sterk Europa is de invoering van een minimumloon. Dit werkt de grote ongelijkheden tussen lidstaten weg en opent mogelijkheden tot verdere samenwerking op andere vlakken.

 

 

Pagina's