Laatste standpunten

Sociale economie is een breed begrip en heeft meerdere doelstellingen die in alle opzichten de werknemer met een arbeidshandicap centraal stelt en niet de winst. Ze wil mensen met een verminderd arbeidsvermogen de kans geven mee te tellen door hen een aangepaste job te bieden en hun maatschappelijke integratie zo te bevorderen. De sociale economie geeft kansen aan wie zou uitgesloten worden op de reguliere arbeidsmarkt. Meer en meer tracht de sector werknemers die ervoor in aanmerking komen...

Jongeren hebben ook weinig of geen beroepservaring. Tenzij ze de kans krijgen van een werkgever om hun potentieel te bewijzen, zijn jongeren al te vaak aangewezen op interims en stages na hun opleiding om deze eerste werkervaringen op te doen. Een eerlijker en duurzamer alternatief is het aanbieden van meer praktijklessen en stages zonder extra kosten binnen het kader van het onderwijs. Jongsocialisten stelt daarom voor dat in elke opleiding, ook in de meer theoretische, een stageperiode...

Je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap zou je lot niet mogen bepalen. Discriminatie heeft geen plaats in onze maatschappij. In de praktijk zien we echter dat vrouwen per jaar nog steeds zo’n 23% minder verdienen dan mannen en dit over alle sectoren heen en ongeacht het arbeidsschema. Vrouwen maken meer gebruik van de diverse formules voor arbeidsduurvermindering om de combinatie werk en gezin haalbaar te houden. Bovendien blijven we ze weinig in topfuncties tegenkomen. Een versterking...

Het stakingsrecht is en blijft een fundamenteel recht voor alle werknemers en mag niet worden ingeperkt of onderworpen aan een minimale dienstverlening. Werknemers beschikken immers vaak over geen enkel ander drukkingsmiddel om hun belangen en rechten te verdedigen. Wel moet omzichtig omgesprongen worden met het stakingsmiddel. Pas als elke dialoog en eventueel minder ingrijpende actievormen zoals stiptheidsacties zijn uitgeput, kan een stakingsactie worden overwogen. Dit om het strategische...

Jongsocialisten pleit voor een versterking van het sociaal overleg op Europees niveau. De sociale partners dienen niet slechts te worden betrokken bij het vastleggen van de Europese sociale normen, maar zouden meer algemeen moeten worden geconsulteerd over alle beslissingen met belangrijke socio-economische gevolgen op het niveau van de lidstaten of de hele Unie, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van begrotingsnormen. Bij het Europees interprofessioneel overleg is er nood aan een...

De jobmarkt heeft het de laatste jaren ontzettend moeilijk gehad. Steeds meer grote bedrijven verlaten de Europese Unie om naar goedkope loonlanden te verhuizen. Door de toenemende druk om steeds meer omzet te maken, neemt het aantal werkplaatsen af. Vooral jongeren worden door deze nieuwe onzekerheden getroffen. Een job op maat vinden zonder ervaring is ontzettend moeilijk geworden. De Europese jobgarantie, die elke werkloze jongere na vier maanden een job, stageplaats of opleiding...

Ruimte voor jongeren kun je op verschillende manieren invullen. Ruimte krijg je door inspraak in een debat, door participatie, maar ruimte moet je ook krijgen in je eigen fysieke omgeving. Kinderen en jongeren verdienen ruimte in het straatbeeld van elke stad of gemeente. De fysieke ruimte wordt bedreigd en is steeds vaker het onderwerp van discussie. Speelpleinen krijgen klachten over lawaaihinder, jeugdhuizen krijgen te maken met klachten rond overlast, steeds vaker worden jongeren...

Voor vele kinderen en jongeren is een jeugdbeweging, culturele vereniging of sportvereniging de eerste kennismaking met het verenigingsleven. Jammer genoeg ondervinden verschillende kinderen en jongeren drempels om aan dit aanbod deel te kunnen nemen. Kinder- en jeugdorganisaties en sportverenigingen kunnen nochtans een positieve invloed hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkelingen van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Denk hierbij maar aan de “werkingen voor maatschappelijk...

De Europese unie zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst van ons energiebeleid. Alleen door gezamenlijke inspanningen op Europees niveau worden onze duurzame doelstellingen echt mogelijk. Vooral omdat de productie van duurzame energie een pak variabeler is dan bij fossiele of nucleaire energieproductie. Het plotselinge verlies aan capaciteit zal op een innovatieve manier moeten worden opgevangen. Daarom pleit Jongsocialisten voor een Europees energienetwerk. Dat betekent dat zowel...

Pagina's