Laatste standpunten

Jongsocialisten past voor GAS, de zogeheten gemeentelijke administratieve sancties, waarmee ook 14-jarigen beboeten mogelijk wordt. Jongsocialisten pleit voor effectieve alternatieven om een samenleving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt.

Jongsocialisten stelt de effectiviteit van geldboetes voor kinderen sterk in vraag. Dat steden en gemeenten iets in handen willen hebben om overlast en ander zwaar storend gedrag aan te pakken, is een goede zaak. Maar hiervoor het systeem...

Jongsocialisten pleit voor een migratiebeleid dat vandaag realistisch genoeg is om een rechtvaardige maar consequente selectie te maken tussen de duizenden kandidaat-immigranten die jaarlijks naar ons land proberen komen maar dat tegelijkertijd op gericht is om de ongelijkheid tussen Noord en Zuid op termijn weg te werken. Dus geen louter restrictief beleid met uitzondering van hooggeschoolde arbeidsmigranten maar een evenwichtig immigratiebeleid, uitgewerkt vanuit een globale en solidaire...

In plaats van enkel de capaciteit van jeugdinstellingen uit te breiden, wil Jongsocialisten dat er in de toekomst meer belang wordt gehecht aan alternatieve straffen. Jongsocialisten denkt daarbij bijvoorbeeld aan gemeenschapsdienst: door de handen uit de mouwen te steken, leren jongeren opnieuw ingang te vinden met de samenleving en aangepast gedrag. Een andere methode die zeker aandacht verdient, is de ‘sociale netwerk’-methode die in Nieuw-Zeeland wordt toegepast; daarbij word het hele...

Uitgangspunt voor Jongsocialisten is dat het opsluiten van jongeren zoveel mogelijk moet worden vermeden. Jongeren opsluiten zonder begeleiding is helemaal onaanvaardbaar. Het Federaal Detentiecentrum van Tongeren, dat geen gevangenis mag worden genoemd maar er zeer duidelijk een is, schendt de rechten van kinderen en jongeren, zoals ook aangekaart door de kinderrechtencommissaris. Jongeren horen niet achter tralies, in een cel van minder dan negen vierkante meter. Een leefgroepwerking zoals...

Jongeren hebben ook weinig of geen beroepservaring. Tenzij ze de kans krijgen van een werkgever om hun potentieel te bewijzen, zijn jongeren al te vaak aangewezen op interims en stages na hun opleiding om deze eerste werkervaringen op te doen. Een eerlijker en duurzamer alternatief is het aanbieden van meer praktijklessen en stages zonder extra kosten binnen het kader van het onderwijs. Jongsocialisten stelt daarom voor dat in elke opleiding, ook in de meer theoretische, een stageperiode...

Sociale economie is een breed begrip en heeft meerdere doelstellingen die in alle opzichten de werknemer met een arbeidshandicap centraal stelt en niet de winst. Ze wil mensen met een verminderd arbeidsvermogen de kans geven mee te tellen door hen een aangepaste job te bieden en hun maatschappelijke integratie zo te bevorderen. De sociale economie geeft kansen aan wie zou uitgesloten worden op de reguliere arbeidsmarkt. Meer en meer tracht de sector werknemers die ervoor in aanmerking komen...

Voor vele kinderen en jongeren is een jeugdbeweging, culturele vereniging of sportvereniging de eerste kennismaking met het verenigingsleven. Jammer genoeg ondervinden verschillende kinderen en jongeren drempels om aan dit aanbod deel te kunnen nemen. Kinder- en jeugdorganisaties en sportverenigingen kunnen nochtans een positieve invloed hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkelingen van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Denk hierbij maar aan de “werkingen voor maatschappelijk...

Jongsocialisten pleit voor een versterking van het sociaal overleg op Europees niveau. De sociale partners dienen niet slechts te worden betrokken bij het vastleggen van de Europese sociale normen, maar zouden meer algemeen moeten worden geconsulteerd over alle beslissingen met belangrijke socio-economische gevolgen op het niveau van de lidstaten of de hele Unie, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van begrotingsnormen. Bij het Europees interprofessioneel overleg is er nood aan een...

Pagina's