Laatste standpunten

We zijn niet te spreken over het voorstel van Johan Van Overtveldt om jeugdhuizen BTW te laten betalen bij een omzet van meer dan 50.000 EUR per jaar. Dit betekent voor de meeste jeugdhuizen een grote extra administratie en kost. Die btw op jeugdhuizen is een belasting op jong zijn. 

Over twee weken gaat de maatregel normaal van kracht. Al eerder riep mede-Jongsocialist en Vlaams volksvertegenwoordiger Tine Soens op om overleg te plegen met Vlaams Minister van Jeugd...

Ook wij, Jongsocialisten, zijn geschokt door de gruwel van de terreuraanslagen in Parijs het voorbije weekend. We roepen op om snel werk te maken van een nieuw veiligheidsbeleid. Onze veiligheidsdiensten en onze samenleving hebben hier gefaald. Een nieuw veiligheidsbeleid is noodzakelijk. 

Voor veel leden kwamen de aanslagen in Frankrijk aan als een schok. Meteen trok een delegatie naar Frankrijk  waar het nationaal congres van de Franse jongsocialisten door terreur onderbroken werd,...

Hoog tijd om wat recht te zetten, om heel even het verhaal écht te vertellen. Ja, wij kunnen de vluchtelingencrisis aan. Meer zelfs, als we vluchtelingen goed opvangen, ontvangen, integreren en betrekken zullen we als samenleving groeien. Dit economisch én cultureel, dit zowel in België als in Europa. Dat is geen ijdele hoop van een aantal jonge, linkse, naïeve optimisten. Dat is daarentegen een eenvoudige geschiedenisles die iedere geschiedkundige - tenminste als hij niet tegelijk...

Zo’n drie maanden geleden lanceerde Lieve Boeve, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, een oproep om het verbod op levensbeschouwelijke tekens in scholen te laten vallen. In àlle scholen, ook die in het GO!. Kranten kopten dat het “verbod op de hoofddoek overal weg moet” en “deze beslissing niet aan de scholen zelf mocht gelaten worden”. Lieven pleitte zeer luid voor een breed maatschappelijk debat. Intussen hoorden we mijnheer Boeve niet vaak meer en...

Jonge Europese socialisten voeren zaterdag 9 mei actie in heel Europa tegen het tienpuntenplan van de Europese lidstaten om de bootvluchtelingencrisis aan te pakken. Volgens de jongsocialisten is dat ‘verdrinkingsplan’ geheel ontoereikend om te voorkomen dat mensen sterven in de Middellandse Zee. „Dit plan is een Nobelprijs voor de Vrede onwaardig,” aldus de jongsocialisten.

Voor alle nationale parlementen in alle lidstaten gaan de socialistische jongeren...

Hoe vaak vullen we onze naam, adres en geboortedatum niet op een website in? Maar beseffen we ook dat onze gegevens goud waard zijn en voor grof geld verkocht worden? Hoe snel maken we geen profiel aan op sociale media zonder te beseffen dat we onze privacy helemaal te grabbel gooien? Hoe vaak merken we niet - zeker bij onze kinderen - dat we te weinig ‘bewust en kritisch’ omspringen met ons digitale leven? sp.a wil het transparanter, eenvoudiger en een échte digitale opleiding de naam...

“Weten of Vlaamse Regering nu echt rechts, separatistisch en asociaal is”

De jongerenbewegingen Jongsocialisten en Mouvement des Jeunes Socialistes vragen een studie om te onderzoeken welke de intenties zijn van de Vlaamse Regering. Met de studie willen ze weten of de Vlaamse Regering nu effectief rechts, separatistisch en asociaal is of niet.

De twee politieke jongerenbewegingen Jongsocialisten (JS) en Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) verenigen...

'Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein beseft dat data het nieuwe goud zijn, maar door de prijs ervan op te drijven, worden data goederen voor de lucky few en schiet Tommelein zijn doel voorbij: innovatie en technologische vernieuwing bewerkstelligen', schrijft Aaron Ooms, voorzitter van de Jongsocialisten.

Vorige week stelde Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein dat hij de Privacycommissie de mogelijkheid wil geven boetes uit te schrijven. In...

Wij eisen het ontslag van de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) na zijn recente uitspraken over racisme en radicalisering. Om die boodschap kracht bij te zetten, stelden we de vacature voor Antwerps burgemeester open. Wie discriminatie blijft relativeren en mensen tegen elkaar opzet enkel en alleen op basis van hun afkomst, zet zich in een onmogelijke positie om een stad te leiden. Bart De Wever is in onze ogen geen burgervader voor alle Antwerpenaren en moet dus...

Mail de ministers in de federale regering met de vraag om ademruimte: De indexsprong voor de lonen afwijzen, en in de plaats een indexsprong doorvoeren voor de huurprijzen.

De federale regering beslist vrijdag op de ministerraad om de huurprijzen al dan niet te indexeren. We roepen met een actie aan het centraal station in Brussel en een mailcampagne de regering op om de huurprijzen niet te indexeren, en de lonen wél...

Pagina's