Laatste standpunten

 

We eisen van bedrijven gevestigd in België dat
de producten die ze op onze markt brengen
eerlijk gemaakt zijn. Bedrijven hanteren passende arbeidsvoorwaarden zowel in hun vestigingen in België als bij hun onderaannemers in het buitenland. Een deftig minimumloon, een gezonde werkplaats en geen kinderarbeid zijn minimumvoorwaarden

 

 

 

 

De belangrijkste voorwaarde voor een sociaal en sterk Europa is de invoering van een minimumloon. Dit werkt de grote ongelijkheden tussen lidstaten weg en opent mogelijkheden tot verdere samenwerking op andere vlakken.

 

 

 

Gehoord worden is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op rechtsbijstand, ook wanneer je deze niet kan betalen.

 

 

 

Wanneer kinderen criminele feiten begaan, hebben zij voor de wet een als misdaad omschreven feit begaan, geen misdaad. De opvoedingssituatie van het kind bepaald immers grotendeels het gedrag. Minderjarigen moeten de kans krijgen om te leren en te veranderen. Minderjarigen die criminele feiten hebben gepleegd moeten niet afgeschermd worden van de maatschappij ter bescherming, maar hebben begeleiding op maat nodig. Dit kan niet in een instelling met gevangeniskarakter.

 

...

 

De Jongsocialisten verbinden zich er toe een goede samenwerking te onderhouden met andere socialistische jongerengroepen. Samen staan we sterk.

 

 

We staan de volgende jaren voor een aantal fundamentele keuzes. Niet in het minst waarin we onze middelen, ons geld, investeren. Voor ons is het duidelijk. Wij maken niet dezelfde keuzes als rechts, om 5 miljard te besteden aan nieuwe kernbommen en straaljagers. Wij kiezen er voluit voor om dit geld te investeren in sociale welvaart. In pensioenen, gezondheidszorg, (sociale) woningen, kinderopvang, jobs. Defensie is een essentieel onderdeel van het beleid van een land. Maar het is...

 

Door verschillende redenen, waar je meestal niets aan kan doen, kan het zijn dat je terug valt op een uitkering. Die zijn nu vaak zo laag dat het niet voldoende is om alle kosten te dekken. Met een uitkering zou je moeten je huur, eten, school, kleren,opvoeding van je kinderen... kunnen betalen. Wanneer je even pech hebt, moet je de kans krijgen om er terug boven op te komen en

niet in armoede geduwd worden. Daarom vinden wij dat alle uitkeringen boven de armoedegrens moeten...

 

Onze werknemers kosten meer dan het loon dat de werkgever betaalt. Er moeten ook noodzakelijke bijdrages voor de sociale zekerheid en belastingen worden betaald aan de overheid. Als die lasten lager zouden liggen, redeneren sommigen, kunnen er meer personen tewerk worden gesteld. Om een goed draaiende economie te hebben, is er meer nodig dan goedkope arbeidskrachten. Wanneer er wordt ingezet op onderwijs voor iedereen en onderzoek en ontwikkeling krijg je goede werkkrachten en een...

Pagina's