Laatste standpunten

 

Politieke organisaties vertegenwoordigen de stem van de volledige samenleving. Een diverse maatschappij vraagt om een diverse vertegenwoordiging want ieders stem telt.

 

 

 

Vanaf 18 word je aanzien als verantwoordelijk en volwassen. Je zou dan ook verantwoordelijk moeten zijn voor middelen die jou toekomen. Jongeren die hun eigen studies of woonst financieren kunnen zo rekenen op extra steun.

 

 

 

De rijkdom is extreem ongelijk verdeeld in de wereld. Daarom werden er jaren geleden internationale afspraken gemaakt om 0.7 van het BNI (Bruto nationaal inkomen) uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. Deze afspraken moeten nagekomen worden, dit is nu niet het geval.

 

 

 

We eisen van bedrijven gevestigd in België dat
de producten die ze op onze markt brengen
eerlijk gemaakt zijn. Bedrijven hanteren passende arbeidsvoorwaarden zowel in hun vestigingen in België als bij hun onderaannemers in het buitenland. Een deftig minimumloon, een gezonde werkplaats en geen kinderarbeid zijn minimumvoorwaarden

 

 

 

 

De belangrijkste voorwaarde voor een sociaal en sterk Europa is de invoering van een minimumloon. Dit werkt de grote ongelijkheden tussen lidstaten weg en opent mogelijkheden tot verdere samenwerking op andere vlakken.

 

 

 

Gehoord worden is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op rechtsbijstand, ook wanneer je deze niet kan betalen.

 

 

 

Wanneer kinderen criminele feiten begaan, hebben zij voor de wet een als misdaad omschreven feit begaan, geen misdaad. De opvoedingssituatie van het kind bepaald immers grotendeels het gedrag. Minderjarigen moeten de kans krijgen om te leren en te veranderen. Minderjarigen die criminele feiten hebben gepleegd moeten niet afgeschermd worden van de maatschappij ter bescherming, maar hebben begeleiding op maat nodig. Dit kan niet in een instelling met gevangeniskarakter.

 

...

 

De Jongsocialisten verbinden zich er toe een goede samenwerking te onderhouden met andere socialistische jongerengroepen. Samen staan we sterk.

 

 

We staan de volgende jaren voor een aantal fundamentele keuzes. Niet in het minst waarin we onze middelen, ons geld, investeren. Voor ons is het duidelijk. Wij maken niet dezelfde keuzes als rechts, om 5 miljard te besteden aan nieuwe kernbommen en straaljagers. Wij kiezen er voluit voor om dit geld te investeren in sociale welvaart. In pensioenen, gezondheidszorg, (sociale) woningen, kinderopvang, jobs. Defensie is een essentieel onderdeel van het beleid van een land. Maar het is...

 

Door verschillende redenen, waar je meestal niets aan kan doen, kan het zijn dat je terug valt op een uitkering. Die zijn nu vaak zo laag dat het niet voldoende is om alle kosten te dekken. Met een uitkering zou je moeten je huur, eten, school, kleren,opvoeding van je kinderen... kunnen betalen. Wanneer je even pech hebt, moet je de kans krijgen om er terug boven op te komen en

niet in armoede geduwd worden. Daarom vinden wij dat alle uitkeringen boven de armoedegrens moeten...

Pagina's