Laatste standpunten

 

Jongsocialisten kiest volop voor het openbaar vervoer. Om zich nog meer en gemakkelijker te kunnen verplaatsten is de combinatie fiets en trein onmisbaar.

 

 

 

Iedereen heeft recht op hoogstaand en betaalbaar onderwijs. De overheid heeft via de belastinggegevens
alle informatie om te weten wie

in aanmerking komt voor een studietoelage. In plaats van lange procedures en veel papierwerk hier voor te moeten door spartelen, worden studietoelages automatisch toegekend.

 

 

 

Wanneer Holebi-koppels een kind krijgen, moet de partner ook het ouderschap direct op kunnen nemen. Het is niet normaal dat er eerst nog een adoptie gestart moet worden voor je verantwoordelijk bent voor je eigen kind.

 

 

 

Jongeren worden het hardst getroffen door de crisis. Ondanks dat de economie er licht op vooruit gaat, stijgen de jobs niet mee. De jongerenwerkloosheid in België bedraagt ondertussen al meer dan 25% . Met dit strijdpunt willen we jongeren

een grotere kans geven op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft kwaliteiten maar deze vertalen zich niet automatisch in (de juiste) diploma’s. Door niet te focussen op de koppeling met een job en de diplomavereisten of werkervaringen maar op de...

 

Politieke organisaties vertegenwoordigen de stem van de volledige samenleving. Een diverse maatschappij vraagt om een diverse vertegenwoordiging want ieders stem telt.

 

 

 

Vanaf 18 word je aanzien als verantwoordelijk en volwassen. Je zou dan ook verantwoordelijk moeten zijn voor middelen die jou toekomen. Jongeren die hun eigen studies of woonst financieren kunnen zo rekenen op extra steun.

 

 

 

De rijkdom is extreem ongelijk verdeeld in de wereld. Daarom werden er jaren geleden internationale afspraken gemaakt om 0.7 van het BNI (Bruto nationaal inkomen) uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. Deze afspraken moeten nagekomen worden, dit is nu niet het geval.

 

 

 

We eisen van bedrijven gevestigd in België dat
de producten die ze op onze markt brengen
eerlijk gemaakt zijn. Bedrijven hanteren passende arbeidsvoorwaarden zowel in hun vestigingen in België als bij hun onderaannemers in het buitenland. Een deftig minimumloon, een gezonde werkplaats en geen kinderarbeid zijn minimumvoorwaarden

 

 

 

 

De belangrijkste voorwaarde voor een sociaal en sterk Europa is de invoering van een minimumloon. Dit werkt de grote ongelijkheden tussen lidstaten weg en opent mogelijkheden tot verdere samenwerking op andere vlakken.

 

 

 

Gehoord worden is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op rechtsbijstand, ook wanneer je deze niet kan betalen.

 

 

Pagina's