Laatste standpunten

Een belangrijke factor in het duurzaam energieverhaal is ervoor te zorgen dat we besparen op energieverbruik. Want de goedkoopste kWh is de kWh die we natuurlijk niet verbruiken. Energiebesparing stond de voorbije jaren hoog op het prioriteitenlijstje van de verschillende regeringen in ons land, maar naar aanleiding van de verschillende besparingsrondes kwamen energiebesparende maatregelen steeds meer onder druk te staan. Nochtans vormen die energiebesparende maatregelen voor heel wat...

Een duurzame kringloopeconomie past niet langer in de grenzen van de natiestaat. Om een volwaardige duurzame economie uit te kunnen bouwen, moet een nieuw bestuursorgaan - dat de duurzame economie reguleert en handhaaft - op mondiaal niveau worden gecreëerd. Daarom pleit Jongsocialisten voor een hervorming van de VN Veiligheidsraad. Dit nieuwe bestuursorgaan wordt bevolkt door vertegenwoordigers van politiek economisch geïntegreerde blokken (EU, VS,...). Deze nieuwe raad beslist op dat...

De Europese unie zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst van ons energiebeleid. Alleen door gezamenlijke inspanningen op Europees niveau worden onze duurzame doelstellingen echt mogelijk. Vooral omdat de productie van duurzame energie een pak variabeler is dan bij fossiele of nucleaire energieproductie. Het plotselinge verlies aan capaciteit zal op een innovatieve manier moeten worden opgevangen. Daarom pleit Jongsocialisten voor een Europees energienetwerk. Dat betekent dat zowel...

 

Wanneer Holebi-koppels een kind krijgen, moet de partner ook het ouderschap direct op kunnen nemen. Het is niet normaal dat er eerst nog een adoptie gestart moet worden voor je verantwoordelijk bent voor je eigen kind.

 

 

Een federale kieskring heeft vele voordelen en is noodzakelijk voor de goede werking van onze almaar meer gedecentraliseerde staat. Hij verhoogt de democratische legitimiteit van de federale regering, want hij creëert een directe band tussen álle burgers en hun regering. Vandaag hebben de federale ministers alleen belang bij het verklaren en verdedigen van hun beleid tegenover de kiezers en de media binnen hun eigen taalgemeenschap. Het gaat dan ook om een responsabilisering van de ministers...

 

 

De belangrijkste voorwaarde voor een sociaal en sterk Europa is de invoering van een minimumloon. Dit werkt de grote ongelijkheden tussen lidstaten weg en opent mogelijkheden tot verdere samenwerking op andere vlakken.

 

 

 

Jongeren worden het hardst getroffen door de crisis. Ondanks dat de economie er licht op vooruit gaat, stijgen de jobs niet mee. De jongerenwerkloosheid in België bedraagt ondertussen al meer dan 25% . Met dit strijdpunt willen we jongeren

een grotere kans geven op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft kwaliteiten maar deze vertalen zich niet automatisch in (de juiste) diploma’s. Door niet te focussen op de koppeling met een job en de diplomavereisten of werkervaringen maar op de...

 

Vanaf 18 word je aanzien als verantwoordelijk en volwassen. Je zou dan ook verantwoordelijk moeten zijn voor middelen die jou toekomen. Jongeren die hun eigen studies of woonst financieren kunnen zo rekenen op extra steun.

 

 

 

De rijkdom is extreem ongelijk verdeeld in de wereld. Daarom werden er jaren geleden internationale afspraken gemaakt om 0.7 van het BNI (Bruto nationaal inkomen) uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. Deze afspraken moeten nagekomen worden, dit is nu niet het geval.

 

 

Pagina's