Laatste standpunten

Voor vele kinderen en jongeren is een jeugdbeweging, culturele vereniging of sportvereniging de eerste kennismaking met het verenigingsleven. Jammer genoeg ondervinden verschillende kinderen en jongeren drempels om aan dit aanbod deel te kunnen nemen. Kinder- en jeugdorganisaties en sportverenigingen kunnen nochtans een positieve invloed hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkelingen van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Denk hierbij maar aan de “werkingen voor maatschappelijk...

Een duurzame economie is gestoeld op een sterk duurzaamheidsprincipe. Dit betekent dat de hervorming van ons economisch stelsel zal moeten leiden tot een reproduceerbare economie waarbij de ecologische pijler de basis vormt, waarop de economische pijler als middel wordt gehanteerd om sociale doelstellingen te bereiken. Dat betekent dat de productie van goederen en diensten in de toekomst enkel kan en mag draaien op de rente van het natuurlijk kapitaal en niet langer inteert op de natuurlijke...

Een belangrijke factor in het duurzaam energieverhaal is ervoor te zorgen dat we besparen op energieverbruik. Want de goedkoopste kWh is de kWh die we natuurlijk niet verbruiken. Energiebesparing stond de voorbije jaren hoog op het prioriteitenlijstje van de verschillende regeringen in ons land, maar naar aanleiding van de verschillende besparingsrondes kwamen energiebesparende maatregelen steeds meer onder druk te staan. Nochtans vormen die energiebesparende maatregelen voor heel wat...

De Europese unie zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst van ons energiebeleid. Alleen door gezamenlijke inspanningen op Europees niveau worden onze duurzame doelstellingen echt mogelijk. Vooral omdat de productie van duurzame energie een pak variabeler is dan bij fossiele of nucleaire energieproductie. Het plotselinge verlies aan capaciteit zal op een innovatieve manier moeten worden opgevangen. Daarom pleit Jongsocialisten voor een Europees energienetwerk. Dat betekent dat zowel...

Een duurzame kringloopeconomie past niet langer in de grenzen van de natiestaat. Om een volwaardige duurzame economie uit te kunnen bouwen, moet een nieuw bestuursorgaan - dat de duurzame economie reguleert en handhaaft - op mondiaal niveau worden gecreëerd. Daarom pleit Jongsocialisten voor een hervorming van de VN Veiligheidsraad. Dit nieuwe bestuursorgaan wordt bevolkt door vertegenwoordigers van politiek economisch geïntegreerde blokken (EU, VS,...). Deze nieuwe raad beslist op dat...

Om de kosten van de energiefactuur voor gezinnen met een lager inkomen te drukken eist Jongsocialisten de uitbreiding van het aantal gratis kWh energie en een bijkomende koppeling aan het inkomen. Zo krijgen gezinnen die minder verdienen meer gratis energie dan gezinnen met een hoger loon. Ook een verbreding van en strikte controle op de door de elektriciteitsproducenten gehanteerde sociale tarieven moet de kosten van de energiefactuur drukken voor gezinnen die het moeilijker hebben om aan...

 

Vanaf 18 word je aanzien als verantwoordelijk en volwassen. Je zou dan ook verantwoordelijk moeten zijn voor middelen die jou toekomen. Jongeren die hun eigen studies of woonst financieren kunnen zo rekenen op extra steun.

 

 

 

De rijkdom is extreem ongelijk verdeeld in de wereld. Daarom werden er jaren geleden internationale afspraken gemaakt om 0.7 van het BNI (Bruto nationaal inkomen) uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. Deze afspraken moeten nagekomen worden, dit is nu niet het geval.

 

 

Pagina's