Laatste standpunten

De Europese unie zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst van ons energiebeleid. Alleen door gezamenlijke inspanningen op Europees niveau worden onze duurzame doelstellingen echt mogelijk. Vooral omdat de productie van duurzame energie een pak variabeler is dan bij fossiele of nucleaire energieproductie. Het plotselinge verlies aan capaciteit zal op een innovatieve manier moeten worden opgevangen. Daarom pleit Jongsocialisten voor een Europees energienetwerk. Dat betekent dat zowel...

Om de kosten van de energiefactuur voor gezinnen met een lager inkomen te drukken eist Jongsocialisten de uitbreiding van het aantal gratis kWh energie en een bijkomende koppeling aan het inkomen. Zo krijgen gezinnen die minder verdienen meer gratis energie dan gezinnen met een hoger loon. Ook een verbreding van en strikte controle op de door de elektriciteitsproducenten gehanteerde sociale tarieven moet de kosten van de energiefactuur drukken voor gezinnen die het moeilijker hebben om aan...

Een duurzame economie is gestoeld op een sterk duurzaamheidsprincipe. Dit betekent dat de hervorming van ons economisch stelsel zal moeten leiden tot een reproduceerbare economie waarbij de ecologische pijler de basis vormt, waarop de economische pijler als middel wordt gehanteerd om sociale doelstellingen te bereiken. Dat betekent dat de productie van goederen en diensten in de toekomst enkel kan en mag draaien op de rente van het natuurlijk kapitaal en niet langer inteert op de natuurlijke...

Een belangrijke factor in het duurzaam energieverhaal is ervoor te zorgen dat we besparen op energieverbruik. Want de goedkoopste kWh is de kWh die we natuurlijk niet verbruiken. Energiebesparing stond de voorbije jaren hoog op het prioriteitenlijstje van de verschillende regeringen in ons land, maar naar aanleiding van de verschillende besparingsrondes kwamen energiebesparende maatregelen steeds meer onder druk te staan. Nochtans vormen die energiebesparende maatregelen voor heel wat...

Een duurzame kringloopeconomie past niet langer in de grenzen van de natiestaat. Om een volwaardige duurzame economie uit te kunnen bouwen, moet een nieuw bestuursorgaan - dat de duurzame economie reguleert en handhaaft - op mondiaal niveau worden gecreëerd. Daarom pleit Jongsocialisten voor een hervorming van de VN Veiligheidsraad. Dit nieuwe bestuursorgaan wordt bevolkt door vertegenwoordigers van politiek economisch geïntegreerde blokken (EU, VS,...). Deze nieuwe raad beslist op dat...

 

 

De belangrijkste voorwaarde voor een sociaal en sterk Europa is de invoering van een minimumloon. Dit werkt de grote ongelijkheden tussen lidstaten weg en opent mogelijkheden tot verdere samenwerking op andere vlakken.

 

 

 

We eisen van bedrijven gevestigd in België dat
de producten die ze op onze markt brengen
eerlijk gemaakt zijn. Bedrijven hanteren passende arbeidsvoorwaarden zowel in hun vestigingen in België als bij hun onderaannemers in het buitenland. Een deftig minimumloon, een gezonde werkplaats en geen kinderarbeid zijn minimumvoorwaarden

 

 

 

De rijkdom is extreem ongelijk verdeeld in de wereld. Daarom werden er jaren geleden internationale afspraken gemaakt om 0.7 van het BNI (Bruto nationaal inkomen) uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. Deze afspraken moeten nagekomen worden, dit is nu niet het geval.

 

 

 

Vanaf 18 word je aanzien als verantwoordelijk en volwassen. Je zou dan ook verantwoordelijk moeten zijn voor middelen die jou toekomen. Jongeren die hun eigen studies of woonst financieren kunnen zo rekenen op extra steun.

 

 

Pagina's