Vrijheid

Het gat in de begroting groeit, jongeren zullen het voor het eerst ooit slechter hebben dan hun ouders maar ondertussen lanceert de partij die de minister van Financiën levert liever nutteloze en stigmatiserende ballonetjes. Het voorgestelde Boerkiniverbod is nutteloos: geen enkele kustburgemeester meldt problemen. En het voorstel is stigmatiserend: het viseert een geloofsgroep én alle vrouwen...

Op de regeringstafel ligt momenteel het ‘wetsvoorstel Peeters’: een voorstel over de hervorming van onze arbeidsmarkt. Het doel van het wetsvoorstel is een grotere flexibiliteit en grotere winstmarges voor aandeelhouders. Dit voorstel gaat ten koste van de levenskwaliteit van werknemers en ons milieu. Het privéleven wordt opgeofferd aan een economie ten dienste van het geld in plaats van ten ...

De Jongsocialisten en Mouvement des Jeunes Socialistes zijn geschokt door de gruwel van de vreselijke aanslagen gisteren in onze hoofdstad, het hart van Europa. Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie en vrienden. Dit is verschrikkelijk en ons enige antwoord moet meer openheid, meer veiligheid, en meer samenleven zijn. 

Dit is een aanslag op onze waarden die we...

Zo’n drie maanden geleden lanceerde Lieve Boeve, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, een oproep om het verbod op levensbeschouwelijke tekens in scholen te laten vallen. In àlle scholen, ook die in het GO!. Kranten kopten dat het “verbod op de hoofddoek overal weg moet” en “deze beslissing niet aan de scholen zelf mocht gelaten worden”. Lieven pleitte...

Jongsocialisten past voor GAS, de zogeheten gemeentelijke administratieve sancties, waarmee ook 14-jarigen beboeten mogelijk wordt. Jongsocialisten pleit voor effectieve alternatieven om een samenleving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt.

Jongsocialisten stelt de effectiviteit van geldboetes voor kinderen sterk in vraag. Dat steden en gemeenten iets in handen willen hebben om...

Jongsocialisten pleit voor een migratiebeleid dat vandaag realistisch genoeg is om een rechtvaardige maar consequente selectie te maken tussen de duizenden kandidaat-immigranten die jaarlijks naar ons land proberen komen maar dat tegelijkertijd op gericht is om de ongelijkheid tussen Noord en Zuid op termijn weg te werken. Dus geen louter restrictief beleid met uitzondering van hooggeschoolde...

In plaats van enkel de capaciteit van jeugdinstellingen uit te breiden, wil Jongsocialisten dat er in de toekomst meer belang wordt gehecht aan alternatieve straffen. Jongsocialisten denkt daarbij bijvoorbeeld aan gemeenschapsdienst: door de handen uit de mouwen te steken, leren jongeren opnieuw ingang te vinden met de samenleving en aangepast gedrag. Een andere methode die zeker aandacht...

Uitgangspunt voor Jongsocialisten is dat het opsluiten van jongeren zoveel mogelijk moet worden vermeden. Jongeren opsluiten zonder begeleiding is helemaal onaanvaardbaar. Het Federaal Detentiecentrum van Tongeren, dat geen gevangenis mag worden genoemd maar er zeer duidelijk een is, schendt de rechten van kinderen en jongeren, zoals ook aangekaart door de kinderrechtencommissaris. Jongeren...

Jongeren hebben ook weinig of geen beroepservaring. Tenzij ze de kans krijgen van een werkgever om hun potentieel te bewijzen, zijn jongeren al te vaak aangewezen op interims en stages na hun opleiding om deze eerste werkervaringen op te doen. Een eerlijker en duurzamer alternatief is het aanbieden van meer praktijklessen en stages zonder extra kosten binnen het kader van het onderwijs....

Pagina's

Abonneren op Vrijheid