Gelijkheid

 

Van jongs af aan worden bewust en onbewust rollenpatronen doorgegeven. Jongens en meisjes leren dat er een bepaalde manier is hoe jongens en meisjes zich zouden moeten gedragen. Door bewust met dat feit om te gaan, kan je reeds in de kleuterklas bouwen aan een open, diverse en verdraagzame samenleving.

 

 

 

Iedereen heeft recht op hoogstaand onderwijs. Een maximumfactuur zorgt er voor dat het onderwijs betaalbaar blijft. Dit bestaat nu al voor het lager onderwijs en zou er ook moeten zijn voor het secundair onderwijs.

 

 

 

Iedereen heeft recht op hoogstaand en betaalbaar onderwijs. De overheid heeft via de belastinggegevens
alle informatie om te weten wie

in aanmerking komt voor een studietoelage. In plaats van lange procedures en veel papierwerk hier voor te moeten door spartelen, worden studietoelages automatisch toegekend.

 

 

 

Wanneer Holebi-koppels een kind krijgen, moet de partner ook het ouderschap direct op kunnen nemen. Het is niet normaal dat er eerst nog een adoptie gestart moet worden voor je verantwoordelijk bent voor je eigen kind.

 

 

 

Jongeren worden het hardst getroffen door de crisis. Ondanks dat de economie er licht op vooruit gaat, stijgen de jobs niet mee. De jongerenwerkloosheid in België bedraagt ondertussen al meer dan 25% . Met dit strijdpunt willen we jongeren

een grotere kans geven op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft kwaliteiten maar deze vertalen zich niet automatisch in (de juiste) diploma’s....

Pagina's

Abonneren op Gelijkheid