Duurzaamheid

Naar aanleiding van het einde van de festivalzomer en het, opnieuw, verschijnen van beelden van hoe bezoekers de campingsites en hun tent achterlieten zetten we het stuk dat Marnix Peeters schreef voor ons manifest 'Rood Zonder Remmen' nog eens in de kijker. 

Marnix...

Gisteren werd de kernreactor Doel 3 stilgelegd, de centrale plaatste zich in veiligheid omdat er iets niet klopt. Het is goed dat de procedure werkt, maar dat is allerminst geruststellend. De voorbije twee jaar gebeurden 10 ernstige incidenten, waarbij de reactoren moesten worden stilgelegd. Het enige wat de mensen daarvoor terugkregen was een slechtere deal met een monopolist, een...

Vandaag, dinsdag 08-03-2016, is er de tweede lezing van de overeenkomst met Engie Electrabel voor het openhouden van de kenrcentrales in de kamercommissie bedrijfsleven. Hierna gaat deze overeenkomst naar de plenaire vergadering. Daarom richten we ons als Jongsocialisten een laatste keer tot minster van Energie Marghem en minister van Binnenlandse Zaken Jambon met de vraag te kiezen...

Om de kosten van de energiefactuur voor gezinnen met een lager inkomen te drukken eist Jongsocialisten de uitbreiding van het aantal gratis kWh energie en een bijkomende koppeling aan het inkomen. Zo krijgen gezinnen die minder verdienen meer gratis energie dan gezinnen met een hoger loon. Ook een verbreding van en strikte controle op de door de elektriciteitsproducenten gehanteerde sociale...

De Europese unie zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst van ons energiebeleid. Alleen door gezamenlijke inspanningen op Europees niveau worden onze duurzame doelstellingen echt mogelijk. Vooral omdat de productie van duurzame energie een pak variabeler is dan bij fossiele of nucleaire energieproductie. Het plotselinge verlies aan capaciteit zal op een innovatieve manier moeten...

Een duurzame kringloopeconomie past niet langer in de grenzen van de natiestaat. Om een volwaardige duurzame economie uit te kunnen bouwen, moet een nieuw bestuursorgaan - dat de duurzame economie reguleert en handhaaft - op mondiaal niveau worden gecreëerd. Daarom pleit Jongsocialisten voor een hervorming van de VN Veiligheidsraad. Dit nieuwe bestuursorgaan wordt bevolkt door...

Een duurzame economie is gestoeld op een sterk duurzaamheidsprincipe. Dit betekent dat de hervorming van ons economisch stelsel zal moeten leiden tot een reproduceerbare economie waarbij de ecologische pijler de basis vormt, waarop de economische pijler als middel wordt gehanteerd om sociale doelstellingen te bereiken. Dat betekent dat de productie van goederen en diensten in de toekomst enkel...

Het openbaar vervoer is de manier om verre afstanden te overbruggen voor jongeren zonder rijbewijs of wagen. Maar het wordt steeds moeilijker om zich te verplaatsen via trein, tram en bus. De recente ontwikkelingen op beleidsvlak zijn een ramp voor de Vlaamse mobiliteit. Investeringen in een duurzaam, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer worden afgeremd op basis van economische...

Pagina's

Abonneren op Duurzaamheid