#RefugeesWelcome - De JS zetten zich in om het draagvlak te vergroten

Primaire tabs

De Jongsocialisten zetten zich in om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen te vergroten, bij jongeren en in de samenleving. Ze zetten zich in voor een ‘Wir schaffen das’-boodschap in scherp contrast met de bangmakerij vanuit sommige politieke hoeken. Mensen laten verdrinken is geen optie, ze niet opvangen is dat evenmin. We hebben het over mensen die vluchten voor oorlog, niet over cijfertjes of lasten. Daarom ondersteunen de Jongsocialisten de campagne van ngo’s als Vluchtelingenwerk Vlaanderen en trekken ze de straat op.

De straat op, op weg naar ons congres

Met een sticker-campagne onder de noemer #refugeeswelcome trekken de Jongsocialisten de volgende weken door het land om andere jongeren en de samenleving in het algemeen het signaal te geven dat er nog heel wat mensen zijn die vluchtelingen wel een plaats willen bieden. Ze ondersteunen hiermee de oproep van verschillende ngo’s als Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Als we mensen er terug van kunnen overtuigen dat het gaat om mensen op de vlucht voor oorlog en niet om cijfers op een tabel zullen we het draagvlak vergroten en echte oplossingen kunnen uitwerken. Daarom doen we nu deze campagne en gaan we zelf op ons lentecongres in maart op zoek naar een aantal onmiddellijk antwoorden voor de uitdagingen die de opvang van vluchtelingen met zich meebrengen.

Mensen laten verdrinken is geen optie, ze niet opvangen is dat evenmin. We hebben het over mensen die vluchten voor oorlog, niet over cijfertjes of lasten

 

Boodschap aan de politiek, aan sp.a

Tegelijk vragen de Jongsocialisten hiervoor de steun van de sp.a-mandatarissen. Zij moeten dezelfde boodschap in de wetstraat brengen. We vragen alle sp.a-mandatarissen om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor een duidelijke ‘Wir schaffen das’-boodschap. Politici hebben de verantwoordelijkheid om de samenleving vorm te geven, om een humaan, empatisch en fatsoenlijk beleid te voeren én hiervoor een draagvlak te creeëren. Het is de taak van politici om te spreken over oplossingen en ze uit te voeren, niet om mee het verhaal te proclameren dat dit onhoudbaar is of onze samenleving dreigt ten onder te gaan. Politieke moed is vandaag verantwoordelijkheid nemen. Iedere mandataris krijgt een brief om hun persoonlijke steun te vragen om lokaal en nationaal het draagvlak te vergroten, vluchtelingen op te vangen en aan menswaardige oplossingen mee te werken.

Hoe bestellen? 

Stickers zijn reeds onderweg naar elke afdeling! Indien meer interesse: mail naar info@jongsocialisten.be

Meer info:

Aaron Ooms, Voorzitter Jongsocialisten vzw, 0499 61 55 73, info@jongsocialisten.be