Meer praktijklessen en stages zonder extra kosten binnen het kader van het onderwijs.

Primaire tabs

Jongeren hebben ook weinig of geen beroepservaring. Tenzij ze de kans krijgen van een werkgever om hun potentieel te bewijzen, zijn jongeren al te vaak aangewezen op interims en stages na hun opleiding om deze eerste werkervaringen op te doen. Een eerlijker en duurzamer alternatief is het aanbieden van meer praktijklessen en stages zonder extra kosten binnen het kader van het onderwijs. Jongsocialisten stelt daarom voor dat in elke opleiding, ook in de meer theoretische, een stageperiode wordt ingebouwd om jongeren een beter zicht te doen krijgen op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en om hun de kans te geven om ervaring op te doen.

Standpunt categorie: