Jongeren bannen samen de bom

Primaire tabs

Als voorzitters van Jong N-VA, Jong CD&V, Jong VLD, Jongsocialisten, en Jong Groen roepen wij de Belgische regering om op een constructieve manier het verwachte initiatief van de meerderheid van de landen binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te ondersteunen om multilaterale onderhandelingen voor een wereldwijd verbod op kernwapens (mogelijks reeds in 2017) op te starten en tot een goed einde te brengen. Eens onderhandeld roepen we de Belgische regering ook op om het verbodsverdrag onverwijld te tekenen. Nederland en enkele andere NAVO lidstaten hebben, in tegenstelling tot ons land, niet tegen een gelijkaardige tekst gestemd in de VN in augustus 2016.

Het gebruik van kernwapens gaat in tegen het internationaal humanitair recht dat ondermeer het principe van proportionaliteit en discriminatie tussen burgers en militairen voorschrijft. Het gebruik van kernwapens is vergelijkbaar met de grootorde van een genocide. Dreigen met het gebruik van kernwapens is immoreel, illegitiem en hoogstwaarschijnlijk binnenkort ook illegaal.

Een internationaal verbodsverdrag is geen revolutionaire stap, wel een logische volgende stap in een gradueel proces dat de volledige nucleaire ontwapening tot doel heeft. Een verbodsverdrag verhoogt de druk op de kernwapenstaten, die via grootschalige moderniseringsprogramma's van hun kernwapenarsenalen duidelijk te kennen geven niet oprecht geïnteresseerd te zijn in het nakomen van hun ontwapeningsverplichtingen onder het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag (1968). Een verbodsverdrag zal het maatschappelijk en politiek debat over het resterende nut van kernwapens binnen de kernwapenstaten aanwakkeren. Een verbodsverdrag zal ook druk zetten op bedrijven om zich terug te trekken uit de nucleaire wapenbusiness.

Een verbodsverdrag is complementair met andere ontwapeningsvoorstellen die op tafel liggen. Een verbodsverdrag en de step-by-step benadering sluiten elkaar niet uit, integendeel. Maar de status-quo van de afgelopen 20 jaar toont wel de limieten van de step-by-step benadering aan. De resterende Amerikaanse tactische kernwapens in ons land zijn hiervan de beste (Koude Oorlogs)getuige. De druk op de kernwapenstaten en hun allianties moet worden verhoogd door middel van een kernwapenverbod.

Een verbodsverdrag versterkt het mondiaal ontwapenings- en non-proliferatieregime, dat steeds meer onder druk komt te staan door het gebrek aan nucleaire ontwapening en de daaruit voortkomende frustraties bij de niet-kernwapenstaten. Een verbodsverdrag verkleint het risico op een nieuwe nucleaire wapenwedloop, wat de mondiale veiligheid (zowel die van de kernwapenstaten en hun bondgenoten als die van de niet-kernwapenstaten) enkel ten goede komt.

Er is een dringende nood aan een nieuwe dynamiek. We kunnen ons de huidige gevaarlijke status-quo niet veroorloven. Niets doen is geen optie. De verspreiding van kernwapens gaat voort. Noord-Korea heeft enkel dit jaar al twee kernproeven doorgevoerd. De lange lijst van bijna-gebruik, incidenten met kernwapens, en de stijgende dreiging van nucleair terrorisme wijst op een reëel en urgent veiligheidsgevaar. Zolang kernwapens bestaan is het gevaar op een nucleaire catastrofe reëel.

Kernwapens zijn een reliek uit het verleden. Als jongerenvoorzitters willen we een duidelijk signaal geven dat onze generatie af wil van deze erfenis uit de Koude Oorlog. Nucleaire ontwapening is vandaag de dag  meer dan ooit noodzakelijk. De nucleaire status quo is niet langer een optie voor onze generatie: België moet mee zijn schouders zetten onder een internationaal kernwapenverbod, als stap naar totale nucleaire ontwapening. 

 

Foto: artikel verscheen op 12/10/2016 in De Standaard. 

Standpunt categorie: