Jeugdwerkloosheid aanpakken door aanwervingen op basis van kwaliteiten in plaats van diploma’s en ervaring mogelijk te maken

Primaire tabs

 

Jongeren worden het hardst getroffen door de crisis. Ondanks dat de economie er licht op vooruit gaat, stijgen de jobs niet mee. De jongerenwerkloosheid in België bedraagt ondertussen al meer dan 25% . Met dit strijdpunt willen we jongeren

een grotere kans geven op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft kwaliteiten maar deze vertalen zich niet automatisch in (de juiste) diploma’s. Door niet te focussen op de koppeling met een job en de diplomavereisten of werkervaringen maar op de nodige kwaliteiten voor die job willen we een mentaliteitswijziging doorvoeren op de arbeidsmarkt. De juiste persoon op de juiste plaats is belangrijker dan een bepaald diploma op een bepaalde plaats.

 

 

Standpunt categorie: