Invulling van openbare ruimte moet rekening houden met kinderen en jongeren

Primaire tabs

Ruimte voor jongeren kun je op verschillende manieren invullen. Ruimte krijg je door inspraak in een debat, door participatie, maar ruimte moet je ook krijgen in je eigen fysieke omgeving. Kinderen en jongeren verdienen ruimte in het straatbeeld van elke stad of gemeente. De fysieke ruimte wordt bedreigd en is steeds vaker het onderwerp van discussie. Speelpleinen krijgen klachten over lawaaihinder, jeugdhuizen krijgen te maken met klachten rond overlast, steeds vaker worden jongeren beschreven als “hangjongeren”, gemeenten en steden vaardigen samenscholingsverboden uit. Een beeld dat maar wat makkelijk versterkt wordt in de media. In de ruimtelijke ordening is er geen plaats voor kinderen en jongeren gereserveerd, maar net als alle andere mensen maken zij gebruik van de openbare ruimte en moeten zij de kans krijgen zich hierin te bewegen. Het is daarom belangrijk om veranderingen in de openbare ruimte te luisteren naar wat kinderen en jongeren, naast de andere burgers, te zeggen hebben.

Jongsocialisten gelooft in een constructieve samenwerking met kinderen en jongeren. Wanneer de openbare ruimte wordt ingericht is het belangrijk om voor de verschillende gebruikers ervan een plaats te voorzien. Dit wil zeggen dat er bijvoorbeeld bij de inrichting van een speeltuin rekening gehouden wordt met de verschillende leeftijdsgroepen bij kinderen en jongeren. Peuters, kinderen en tieners hebben andere noden, van zandbak over sportplein tot hangplek, en moeten elk hun plek krijgen. Kinderen en jongeren moeten kunnen spelen, sporten, rondhangen, etc. in hun stad of gemeente. Constructief samenwerken kan op verschillende manieren: sensibilisering over hangjongeren, communicatie tussen de verschillende buurtbewoners, buurtwerk, vindplaatsgericht jeugdwerk, creëren van “jongeren ontmoetingsplaatsen” (JOP) in de openbare ruimte, etc. Deze verschillende zaken kunnen leiden tot een groter maatschappelijk draagvlak, een vergroting van de sociale cohesie, verkleinen van het ervaren onveiligheidsgevoel…

Standpunt categorie: