Investeren in een breed toegankelijk en betaalbaar aanbod van kinder-, jeugdorganisaties en sportverenigingen

Primaire tabs

Voor vele kinderen en jongeren is een jeugdbeweging, culturele vereniging of sportvereniging de eerste kennismaking met het verenigingsleven. Jammer genoeg ondervinden verschillende kinderen en jongeren drempels om aan dit aanbod deel te kunnen nemen. Kinder- en jeugdorganisaties en sportverenigingen kunnen nochtans een positieve invloed hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkelingen van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Denk hierbij maar aan de “werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren” (WMKJ). Het is voor Jongsocialisten daarom belangrijk te investeren in een breed toegankelijk en betaalbaar aanbod. De uitrusting die kinderen en jongeren nodig hebben moeten zo goedkoop mogelijk gehouden worden, dit geldt ook voor de inschrijving bij een dergelijke vereniging. In verschillende steden of gemeenten werkt men hiervoor samen met een dienst Welzijn, het OCMW of andere sociale voorzieningen. Dergelijke initiatieven moeten aangemoedigd worden. Een nieuwe trend binnen het jeugdwerk is “interculturaliseren”, een trend die hand in hand gaat met de toenemende diversiteit in onze samenleving. Een belangrijk debat hierbij is het “allochtoon jeugdwerk”. Jongsocialisten gelooft in een algemeen brede toegankelijkheid van het “reguliere” jeugdwerk en de erkenning van initiatieven die groeiden uit allochtone jeugdorganisaties. Jeugdruimte, naast plaats in de openbare ruimte, gaat over voldoende repetitielokalen, de inrichting van jeugdlokalen, … Het is belangrijk om te voorzien in kwaliteitsvolle lokalen waar jeugdbewegingen en andere organisaties die bezig zijn met jongeren terecht kunnen.

Standpunt categorie: