Het stakingsrecht mag niet worden ingeperkt of onderworpen aan een minimale dienstverlening.

Primaire tabs

Het stakingsrecht is en blijft een fundamenteel recht voor alle werknemers en mag niet worden ingeperkt of onderworpen aan een minimale dienstverlening. Werknemers beschikken immers vaak over geen enkel ander drukkingsmiddel om hun belangen en rechten te verdedigen. Wel moet omzichtig omgesprongen worden met het stakingsmiddel. Pas als elke dialoog en eventueel minder ingrijpende actievormen zoals stiptheidsacties zijn uitgeput, kan een stakingsactie worden overwogen. Dit om het strategische effect van staken niet te ondermijnen.

Standpunt categorie: