Het recht op betogen

Primaire tabs

Gisteren kwamen vakbonden en militanten, zowel jong als minder jong, op straat om hun ongenoegen te uiten over de nefaste pensioenmaatregelen van de regering met de eis voor een rechtvaardige toekomst. Zij doen dat niet in de vorm van een staking, maar in de vorm van een betoging. Zowel een betoging als een staking zijn vormen van collectieve actie en worden gewaarborgd door artikel 6.4 van het Herzien Europees Sociaal Handvest. Toch zijn ze verschillend. Bij een staking uiten werknemers hun ongenoegen over bepaalde maatregelen van hun werkgever, terwijl een betoging eerder gericht is tegen derden, zoals de regering.

 

In ieder geval zullen werknemers geen arbeid presteren tijdens een staking of tijdens een betoging. Het hele concept van collectieve actie is immers gestoeld op het feit dat er geen arbeid gepresteerd wordt om zo de betrokken partijen opnieuw rond de tafel te krijgen. Sommigen achten de collectieve actie nutteloos en verkiezen daarom toch te gaan werken (de zogenaamde ‘werkwilligen’).

 

Vreemd genoeg verwijzen zij bij een staking steeds naar ‘hun recht op werk’. Helaas moeten we hen teleurstellen. Er bestaan immers noch internationale noch Belgische rechtsnormen die ‘het recht op werk’ wettelijk vastleggen. Het recht op arbeid wordt daarentegen wel gewaarborgd, onder meer in artikel 23 van onze Grondwet. Het recht op arbeid dat in die bepaling kan worden teruggevonden, kan echter niet gelijkgesteld worden met een naar wordt beweerd ‘recht op werk’.

 

Het recht op arbeid houdt onder meer in dat een werknemer het recht heeft om zijn arbeid te presteren in goede omstandigheden. Niet zo raar maar waar: het is (onder meer) het stakingsrecht dat ervoor zorgt dat het recht op arbeid gewaarborgd blijft. Werknemers staken immers om hun rechten te doen gelden en hun arbeid op een zo gunstige, eerlijke en zo gelijke manier te presteren. Het stakingsrecht is en blijft het ‘ultimum remedium’ waarover werknemers beschikken, net zoals wij het recht hebben op te betogen indien wij niet akkoord gaan met de vooropgestelde of doorgevoerde maatregelen Het stakingsrecht en het recht op arbeid gaan dan ook hand in hand.

 

Moraal van het verhaal: een betoging en een staking zijn vormen van collectieve actie, maar betekenen niet zomaar hetzelfde. In ieder geval zijn beide vormen van collectieve actie erop gericht het recht op arbeid te waarborgen. Het recht op werken is een fantasie en bestaat tot op vandaag niet.

 

Maxime Jeanray, Jongsocialisten Schoten. 

Standpunt categorie: