Geloofde er echt iemand dat een deal met Soedan een goed idee was?

Primaire tabs

Deze opinie werd geschreven door Daan Schellemans

Verschenen op http://daanschellemans.weebly.com/blog/geloofde-er-echt-iemand-dat-een-d...

 

De Soedanezen die een tijd terug ‘vrijwillig’ het land werden uitgezet na de controversiële deal die de federale regering sloot met Sudan blijken bij aankomst te worden opgesloten en gefolterd. Dat hoeft ons niet te verbazen, want meerdere experts waarschuwden daarvoor nog voor de deal werd gesloten. Ook de Luikse rechtbank oordeelde al dat Soedanezen niet mogen uitgewezen worden omdat het risico op schending van artikel 3 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) onvoldoende gemotiveerd werd. De missie ging toch door en Soedanezen werden gescreend door de taskforce die daarvoor uit Soedan naar Brussel kwam. Vervolgens verliet een deel van die mensen ‘vrijwillig’, maar eigenlijk onder grote druk het land. Ze werden nog in de luchthaven in Soedan opgepakt om vervolgens urenlang gefolterd te worden en twee dagen opgesloten te zitten.

"Ze hebben mij na de landing in Sudan opgepakt, urenlang verhoord en met stokken op mijn voeten geslagen. Pas twee dagen later lieten ze mij vrij. Ik ben zo bang geweest, dat ik thuis nog drie dagen ziek in bed heb gelegen." Dit is een citaat van een 18 jarige jongeman die 'vrijwillig' terugkeerde

 

Hoewel de mensenrechten door Belgische autoriteiten dus vrij strikt worden toegepast, heeft deze regering met staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken er blijkbaar geen groot probleem mee dat die elders in de wereld niet gerespecteerd worden. Dat bleek ook al toen Jan Jambon duidelijk maakte dat het ons geen zorg is dat terroristen, Syriëstrijders en hun familie in Irak de doodstraf krijgen. Bij de gesprekken tussen de Soedanese taskforce en de illegale Soedanezen was wel een ambtenaar aanwezig die moest controleren of de rechten van de personen in kwestie gerespecteerd werden, maar die ambtenaar sprak geen Arabisch en al helemaal geen Soedanese variant ervan. Of de Soedanezen onder druk werden gezet in die gesprekken, daar hebben we dus het gissen naar. De Soedanezen die werden teruggestuurd beweren alleszins van wel. Het zou alvast verklaren waarom ze zogenaamd vrijwillig zouden terugkeren naar een land waar mensenrechten schier onbestaande zijn. Laat ons per slot van rekening niet vergeten dat we een deal sloten met een land waar president Omar al-Bashir aan het roer staat, een man die internationaal gezocht wordt voor oorlogsmisdaden en genocide. 

In november 2016 al gaf Amnesty International aan dat men bij het terugsturen van migranten naar Soedan geen enkele garantie heeft dat mensenrechten ter plaatse zullen gerespecteerd worden. Amnesty deed dat toen in het kader van een gelijkaardige missie waarbij Soedanezen vanuit Italië werden teruggestuurd. In november 2017 zegt Francken in een interview voor Bruzz dat ook Italië al zo’n missies had gedaan en dat “een sterk argument om ervoor te tekenen” was. Met andere woorden, Italië stuurt mensen terug en garandeert daarbij op geen enkele manier dat de mensenrechten zullen gerespecteerd worden. Amnesty waarschuwt daarvoor en vraagt om ermee te stoppen en toch ziet Francken er een goed precedent in om het ook te gaan doen.

Nu zegt Francken te gaan onderzoeken of mensen ook effectief gefolterd werden. Indien dat het geval is, dan worden geen Soedanezen meer teruggestuurd naar Soedan, zo zegt Francken. Dat is nochtans niet echt de normale gang van zaken. Als een rechtbank op voorhand zegt dat je te weinig motiveert dat de mensenrechten zullen gerespecteerd worden, als ook Amnesty waarschuwt dat er geen garanties zijn, dan is het misschien niet zo verstandig om het toch te gaan doen. Laat ons vooral niet vergeten dat het hier over mensen gaat en dat een trial-and-error methode grote gevolgen heeft voor de personen die uitgewezen worden. Het is niet meer dan logisch om in zo’n situaties voorzorgsmaatregelen te nemen en met andere woorden het zekere voor het onzekere te nemen. Als je niet weet of mensen er zullen gefolterd worden of niet, dan stuur je ze niet. Dat lijkt mij een vrij gemakkelijke vuistregel. Ze past zelfs in een tweet. 

Standpunt categorie: