Europees energienetwerk

Primaire tabs

De Europese unie zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst van ons energiebeleid. Alleen door gezamenlijke inspanningen op Europees niveau worden onze duurzame doelstellingen echt mogelijk. Vooral omdat de productie van duurzame energie een pak variabeler is dan bij fossiele of nucleaire energieproductie. Het plotselinge verlies aan capaciteit zal op een innovatieve manier moeten worden opgevangen. Daarom pleit Jongsocialisten voor een Europees energienetwerk. Dat betekent dat zowel de Europese lidstaten, als de Europese unie zelf investeringen zullen moeten maken in duurzame energieproductie. Op Europees niveau staan zo reeds enkele projecten klaar, die ten volle moeten worden ondersteund vanuit de politieke leiders. De uitbouw en in gebruik name van de Noordzeering - een ring van windmolenparken in de Noordzee - moet voor Jongsocialisten een prioriteit worden in het Europese energiebeleid. De Noordzeering heeft namelijk dezelfde productiecapaciteit als 45 procent van alle kerncentrales in Europa. Een grote stap vooruit in de duurzame transitie die wordt beoogd. Om het mogelijke verlies aan productiecapaciteit op te vangen kan de Europese unie de Scandinavische waterkrachtcentrales inschakelen op het Europese energienetwerk. Wanneer het rendement van zowel de Noordzeering, als DESERTEC te veel daalt om een stabiele energiebevoorrading te kunnen garanderen, kunnen deze waterkrachtcentrales snel worden ingeschakeld in het proces en bovendien voldoende energie produceren om de stabiele bevoorrading veilig te stellen.

Standpunt categorie: