Een versterking van het sociaal overleg op Europees niveau.

Primaire tabs

Jongsocialisten pleit voor een versterking van het sociaal overleg op Europees niveau. De sociale partners dienen niet slechts te worden betrokken bij het vastleggen van de Europese sociale normen, maar zouden meer algemeen moeten worden geconsulteerd over alle beslissingen met belangrijke socio-economische gevolgen op het niveau van de lidstaten of de hele Unie, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van begrotingsnormen. Bij het Europees interprofessioneel overleg is er nood aan een steviger Europees vakverbond, om de nationale reflexen van leden-vakbonden te verzoenen met een Europese werknemerssolidariteit.

Standpunt categorie: