De overheid moet voorzien in de nodige ondersteuning om voldoende sociale economie te creëren.

Primaire tabs

Sociale economie is een breed begrip en heeft meerdere doelstellingen die in alle opzichten de werknemer met een arbeidshandicap centraal stelt en niet de winst. Ze wil mensen met een verminderd arbeidsvermogen de kans geven mee te tellen door hen een aangepaste job te bieden en hun maatschappelijke integratie zo te bevorderen. De sociale economie geeft kansen aan wie zou uitgesloten worden op de reguliere arbeidsmarkt. Meer en meer tracht de sector werknemers die ervoor in aanmerking komen klaar te maken om in de reguliere arbeidsmarkt te integreren.

De sociale economie is waardevol omdat ze actief is waar de privé geen verantwoordelijkheid wenst te nemen. Bedrijven in deze sector maken veelal gebruik van opportuniteiten door in te zetten op ecologische vernieuwing en innovatie. Door tenslotte meer maatwerk en aangepaste service kan ze zich ook onderscheiden van de reguliere markt en blijft ze aantrekkelijk in een harde vrije markt waar winsten en dividenden als enigen lijken te tellen. 
De overheid voorziet in de nodige ondersteuning om voldoende sociale economie te creëren en stimuleert de private arbeidsmarkt om meer kansen te hebben. 
Tot slot dient de overheid het goede voorbeeld te geven door zelf meer ruimte te geven aan de sociale economie in heel wat van haar taken. Zij kan meer beroep doen op deze sector voor heel wat van haar taken. Ze dient bovendien een tandje bij te steken om haar eigen personeelsbeleid te diversifiëren.

Standpunt categorie: