Beuk woningmarkt open door huurinkomsten te belasten

Primaire tabs

Deze opinie verscheen eerder op HLN.be

Een huis of appartement kopen: zonder hulp van de ouders is het voor veel jongeren onmogelijk. Ook om te huren spenderen jongeren een steeds grotere hap uit hun loon. Volgens Jongsocialisten vzw zorgt dat voor ongelijkheid en onbereikbaarheid van de woningmarkt voor veel jongeren. Voorzitter Aaron Ooms komt met een voorstel rond het belasten van de huurinkomsten om zo de woningmarkt open te beuken.

Huren stilaan onbetaalbaar

 

Ben je single, dan ben je aan die huur bijna de helft van je loon kwijt

 

Je zal maar 25 zijn, diploma op zak en met de nodige dosis geluk - want ervaring heb je niet - net je eerste job te pakken. 'Hotel mama' ben je ontgroeid. Eindelijk tijd om op je eigen benen te staan met dat eerste loon op het eind van de maand. Je gaat op zoek naar een nieuw dak boven je hoofd om in het leven te bijten. De wereld ligt voor je open, alles is mogelijk. Helaas volgt de ontnuchtering al snel en sta je binnen de kortste keren weer op de stoep van je ouderlijke huis. Voor steeds meer jongeren wordt een eigen appartement huren stilaan onbetaalbaar. Zonder hulp van ouders is het bijna ondenkbaar. En wie dan toch iets op de kop tikt om te huren, schrikt zich rot. Ben je single, een steeds groter wordende groep in onze samenleving, dan ben je aan die huur bijna de helft van je loon kwijt. En hoe lager je opleidingsniveau, hoe groter de hap uit je budget. Kortom: vleugels geknipt, bye bye dromen.

 

Overheid moet ingrijpen

 

Zoek je je toevlucht op de sociale (huur)woningmarkt? Dan kom je terecht op een wachtlijst die op ontploffen staat

 

Anno 2017 is de Vlaamse woningmarkt hermetisch afgesloten. Niet alleen voor wie jong is, maar voor iedereen die zich aan de onderkant van de ladder bevindt en maar al te graag naar boven wil klimmen. Beneden blijf je. Daarvoor hoef je zelfs niet te zoeken in hippe steden als Gent, Brugge, Leuven, Hasselt of Oostende. Een gemiddeld appartement kopen? Vergeet het. Daar moet je vandaag zelfs al in landelijke regio's  maar liefst 197.000 euro neertellen. Zoek je je toevlucht op de sociale (huur)woningmarkt? Dan kom je terecht op een wachtlijst die op ontploffen staat. Gemiddeld 1.122 dagen wacht je vandaag. In sommige gemeenten loopt de teller intussen zelfs op tot acht jaar. Zo'n woonbeleid werkt de stijgende ongelijkheid in de hand, terwijl wonen iets is wat we allemaal doen. Die ongelijkheid start vandaag al bij jongeren: het echte kapitaal van onze samenleving. Dan heb je als overheid geen andere keuze dan in te grijpen. Te beginnen daar waar zovele jongeren vandaag hun eerste stappen zetten op de woningmarkt: de huurmarkt. Want vergis u niet, daar kan een overheid wel degelijk iets aan doen.

Aanslag op modale middenklasse

 

Een heel groot deel van de bevolking betaalt aan een bijzonder klein deel dat alsmaar rijker wordt zonder er iets voor te doen

Jongeren willen zich 100% smijten, op voorwaarde dat ze geloven in een toekomst die zeker is. Woonzekerheid om hun leven uit te bouwen, kunnen we bieden door die woningmarkt open te beuken.

Toen 2,5 jaar terug de Vlaamse regering gevormd werd, kwam het voorstel even op tafel om de werkelijke huurinkomsten te belasten in plaats van terug te grijpen naar het kadastraal inkomen van... 1975. Zo zouden alle inkomsten uit onroerende goederen eindelijk op hun reële basis worden belast, in plaats van op regels uit de vorige eeuw. Dat zou pas een eerlijke bijdrage betekenen. Maar dat werd al even snel van tafel geveegd "want een aanslag op de modale middenklasse, op de spaarcentjes van die mensen die een tweede woning aan de kust hebben en verhuren?" Seriously? Als amper 11% van de Belgen zo'n tweede woning heeft, als slechts 4% verhuurt aan 30% van de bevolking, dan is er maar één conclusie: met name dat een heel groot deel van de bevolking betaalt aan een bijzonder klein deel dat alsmaar rijker wordt zonder er iets voor te doen. Als zelfs het IMF of de hoofdeconoom van KBC - niet meteen een man die ik verdenk van linkse sympathieën - vinden dat huurinkomsten te weinig worden belast in dit land, dan weet je dat er nog marge is om ongelijkheid terug te dringen en jongeren de nodige woonzekerheid te bieden. Veel marge zelfs. Een euro is een euro, van waar dat inkomen ook komt. Punt.

Jaloezietaks

Wij, Jongsocialisten, stellen dan ook voor om huurinkomsten op een eerlijke manier in ons belastingsysteem in te kapselen. En dat kan simpel door een taks op hun werkelijke waarde in te voeren. "Ja maar, dat is een regelrechte jaloezietaks", hoor ik dezelfde tegenstanders van daarnet weer. U weet wel, dezelfden die zich blijven verzetten tegen een meerwaardebelasting op aandelen, terwijl 9 op de 10 Belgen geen aandelen heeft en de rijkste 10% de helft van alle eigendom in ons land bezit. Laat u dus niks wijsmaken, een jaloezietaks is zo'n huurtaks allerminst. Dit gaat om eerlijkheid. Dit gaat om fiscale rechtvaardigheid.

Twee vliegen in één klap

Met de opbrengst van zo'n huurtaks kan de Vlaamse regering niet alleen jongeren zuurstof geven op de woningmarkt in de vorm van een huursubsidie, maar meteen ook eerlijke verhuurders aanmoedigen in de vorm van een verhuursubsidie en waarborgfonds. Een subsidie voor die eigenaars dus die bereid zijn te verhuren onder de opgepompte marktprijs, en die hun eigendom volgens de geldende wettelijke woonnormen onderhouden en duurzaam maken. Zo worden huisjesmelkers, die de markt verzieken met krotten, meteen ontmoedigd. En een waarborgfonds waarmee we verhuurders verzekeren moest er iets mislopen bij het ontvangen van de huur. Kortom, twee vliegen in één klap met dit scenario. We beuken de huurmarkt open door de markt in te goede richting te duwen en zorgen voor kwalitatieve en duurzame woningen. Wie jong is of de centen niet heeft, mag dan weer luidop toekomstplannen maken. En wie eerlijk verhuurt, is zeker van zijn investering. Na 2,5 jaar blijft evenwel de cruciale vraag voor minister van Wonen Liesbeth Homans en haar Vlaamse collega-ministers: een hele samenleving die wint door meer gelijkheid, willen ze dat eigenlijk wel?

Standpunt categorie: