Annulering activiteiten door Covid-19

Primaire tabs

In nauw overleg met Minister Dalle, vraagt De Ambrassade uitdrukkelijk om alle activiteiten binnen het jeugdwerk te annuleren tot en met 31 maart.  

Deze maatregel geldt dus ook voor Jongsocialisten. Zowel op lokaal als op nationaal niveau zullen er dus geen bijeenkomsten of activiteiten plaatsvinden (minstens) tot en met 31 maart.

De situatie wordt voortdurend gemonitord. We blijven in contact met de Ambrassade en houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte vanaf er keuzes gemaakt worden over het eventuele verlengen van deze periode.

Verzorg jullie goed en denk eraan:Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Veel groeten,Jaro, Laura, Anton, Hanne, Boris, Evelyn, Louie, Oskar, Claire & Michiel

Standpunt categorie: