Actie: Indexeer de lonen, niet de huurprijzen!

Primaire tabs

Mail de ministers in de federale regering met de vraag om ademruimte: De indexsprong voor de lonen afwijzen, en in de plaats een indexsprong doorvoeren voor de huurprijzen.

De federale regering beslist vrijdag op de ministerraad om de huurprijzen al dan niet te indexeren. We roepen met een actie aan het centraal station in Brussel en een mailcampagne de regering op om de huurprijzen niet te indexeren, en de lonen wél.

Vandaag halen teveel mensen het einde van de maand niet en steeds meer mensen komen dieper in armoede terecht. Door de lonen niet te indexeren en de huurprijzen wel, duw je de mensen die al op het randje zitten de afgrond in. Door de maatregelen van zowel de Vlaamse als de federale regering ziet iedereen zijn kosten stijgen (water en elektriciteit, zorg, …) en de publieke voorzieningen duurder worden (onderwijs en openbaar vervoer, kinderopvang…). Tegelijk wil de federale regering de lonen niet laten meestijgen met de prijzen, maar de huurprijzen wel. Waar past dit in het verhaal van de regering dat iedereen inspanningen moet leveren? Inkomsten uit kapitaal worden nog steeds uit de wind gezet. Vandaar de oproep om dit niet goed te keuren en mensen weer wat ademruimte te geven.

Om onze vraag in de verf te zetten vragen we donderdag 26 februari tussen 7u30 en 10u30 passanten aan het centraal station in Brussel (Europakruispunt) om – letterlijk – over een koord te dansen. Maar je kunt ook online mee actie voeren. Mail je eigen boodschap naar de federale ministers!

Standpunt categorie: