“Let’s answer hatred with love.”

Primaire tabs

Brussel, 02/08/2016 – Aan de vooravond van een eerste Summermeeting van de Noorse Jongsocialisten op Utoya, Noorwegen, sinds de aanslagen vijf jaar geleden, verwerpen de Jongsocialisten de oorlogsretoriek van extreem rechts in Europa en van de grootste Vlaamse partij. Op Utoya herdenken de volgende dagen Jongsocialisten vanuit de hele wereld de aanslagen die het leven hebben gekost aan 69 Noorse Jongsocialisten in 2011. Ook vanuit Vlaanderen vertrekt een delegatie om steun te betuigen en mee na te denken over onze samenleving en (sociale) veiligheid. Met klem verwerpen we hierbij de oorlogsretoriek die steeds vaker ook in Vlaanderen te horen valt. Wie vandaag gelooft dat we ons in een staat van oorlog bevinden en de enige oplossing is om te vechten is niet goed snik en zal er allesbehalve in slagen om werkelijke veiligheid tot stand te brengen. 

Na de aanslagen door een extremistische terrorist vijf jaar geleden in Oslo en op het eiland Utoya, sprak de toenmalige premier van Noorwegen de volgende woorden: "Our response is more democracy, more openness, and more humanity. We will answer hatred with love.Het zijn woorden waar heel Noorwegen zich toen achter schaarde. En terecht.

Dat deze aanpak van vrede moet gepaard gaan met een grondige evaluatie van het veiligheidsbeleid en aanpassingen en investeringen erin spreekt voor zich. Natuurlijk zijn velen vandaag bang en dat is logisch. Daarom is een absolute shift nodig naar meer investeringen in veiligheid. Investeringen in een efficiënte informatieverzameling- en uitwisseling, in buurt- en welzijnswerking op het terrein, in experten die alarmerende signalen op het internet herkennen, in extra middelen voor onze politiemensen die dag en nacht werken. En dat allemaal onder één veiligheidsstructuur, met één duidelijk commando.

Maar dat alleen zal ons nergens brengen. Enkel een complete langetermijnvisie- en aanpak die tot doel heeft een samenleving te bouwen waarin iedereen zich thuis voelt en kansen op gelijke voet kan grijpen zal werken. En neen dat is geen links gewauwel. Het is een essentieel deel van onze sociale veiligheid. Dat een partij het nodig acht om de angst aan te wakkeren en ons te waarschuwen dat als we niet vechten we op onze knieën zullen verder leven is een uitermate laakbare werkwijze. (Extreem)-rechts moet beseffen dat enkel repressie, militairen op straat of het beperken van onze grondrechten ons geen stap veiliger maakt.

Net daarom herdenken we de volgende dagen de aanslagen op Utoya vanuit een open visie op onze samenleving. We zullen er de vele slachtoffers herdenken die de voorbije jaren gevallen zijn door toedoen van terrorisme. Tegelijk gaan we er debatteren met jongeren uit alle windstreken over hoe we onze samenleving veilig kunnen vormgeven zonder onze essentiële vrijheden prijs te geven. Want laat ons wel wezen: het terrorisme dat Europa en de wereld teistert een halt toeroepen vergt meer debat, meer overleg, meer samenleven. Niet meer geweld.