VOKA verwart probleem met gevolg

Primaire tabs

In zijn nieuwjaarstoespraak in de Brusselse Bozar zei VOKA-voorzitter Michel Delbaere, dat ongelijkheid niet het grootste probleem is in dit land en dat de oplossing voor armoede bij jobs ligt. De Jongsocialisten kregen er meteen de kriebels van. Maar omdat het nieuwe jaar is pas gestart, valt hun keuze op een denkoefening in plaats van een welles-nietes-spel.

"Het probleem van dit land, het probleem van onze maatschappij is niet de ongelijkheid of de herverdeling” zei Delbaere. Er zijn volgens hem te veel schoolverlaters met te weinig of verkeerde kwalificaties. En de kost van arbeid is zo hoog dat ongekwalificeerden buiten de markt vallen.

"De oplossing voor armoede ligt bij jobs", benadrukte hij. Door jobcreatie kunnen uitkeringsgerechtigden geactiveerd worden en de sociale zekerheid gered worden, legde hij uit. "Daarvoor moet weliswaar de kost van arbeid naar beneden, de groei gestimuleerd worden en het industrieel weefsel gekoesterd worden.”

Delbaere heeft dus gelijk als hij zegt dat de (of toch een grote) oplossing voor armoede bij jobs ligt. Een job blijkt nog steeds een belangrijke buffer te zijn tegen armoede. Uit studies blijkt dat het armoederisico van werkenden (4,4%) veel lager is dan dat van werklozen (46,2%). Delbaere heeft ook gelijk als hij zegt dat er te veel schoolverlaters met te weinig of verkeerde kwalificaties zijn die buiten de markt vallen. Dat zijn mensen die nu aankloppen bij de sociale zekerheid die onder druk staat.

We gaan er dus ook van uit dat jobcreatie een oplossing kan zijn voor dit probleem. We gaan ook mee in het feit dat de loonkosten te hoog zijn om voor KMO’s extra jobs te creëren. Maar wat Delbaere doet, is het probleem verwarren met het gevolg. Het probleem van dit land is niet armoede en schoolverlaters, maar nét de ongelijkheid. En de oplossing voor armoede ligt dus in het aanpakken van die ongelijkheid.

Want stel dat de oplossing van ons land ligt in het opleiden en heractiveren van verkeerd gekwalificeerde schoolverlaters, het creëren van jobs, verlagen van de loonkosten, stimuleren van de groei en onze industrie, waarom gebeurt het niet? Waarom verhoogt deze regering dan het inschrijvingsgeld van onze hogescholen en universiteiten? Waarom verlaagt deze regering het recht op een uitkering zonder in jobs te voorzien? Waarom vermindert deze regering het geld om scholen met leerlingen met een verhoogd armoederisico extra te begeleiden?

Omdat er geen geld is. Omdat de markt, die we volgens VOKA net meer nodig hebben, ervoor gezorgd heeft dat onze overheden met gigantische schulden zitten, terwijl het grote privékapitaal verder aandikt. Omdat die ongelijkheid net mensen in de werkloosheid heeft geduwd waardoor we het allen met minder moeten doen, terwijl een minderheid in dit land steeds meer en meer verdient.

We gaan dus akkoord dat er een probleem is in dit land. Maar het probleem van dit land is niet de armoede of de te hoge loonkost, dat is het gevolg. En om dat aan te pakken, moeten we het probleem bij de wortels aanpakken. En dat is die ongelijkheid.

Aaron Ooms

Voorzitter Jongsocialisten