Verslag Internationale Werkgroep Israël Palestina

Primaire tabs

Wat zijn de gevolgen van de internationale erkenning van Palestina als onafhankelijke staat op het vredesproces? En wat betekent de aansluiting van Palestina bij het Internationaal Strafhog (ICC) in Den Haag? Die twee vragen stonden centraal tijdens de tweede internationale werkgroep, die door ging op woensdag 7 januari 2015 in Brussel.

Expert van dienst was Caro Van der Schueren,  coördinator landenteam Israël, bezette gebieden en de Palestijnse autoriteit bij Amnesty International België Vlaanderen. We verwelkomden ook een special gast, Emad Shams, een Palestijnse jongen die al enkele jaren in Brussel woont en stage liep bij de S&D groep in het Europees Parlement.

Over ICC

De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, kondigde aan dat Palestina lid wordt van het Internationaal Strafhof. Vermoed werd dat Palestina met dat lidmaatschap Israël zal proberen aanklagen voor oorlogsmisdaden. Het ICC is ondertussen een vooronderzoek gestart of er grond is voor een aanklacht van oorlogsmisdaden. De Palestijnen zeggen dit eigenlijk al jaren, maar pas na de laatste gaza-oorlog van deze zomer en de weigering van de VN-Veiligheidsraad om een resolutie van de Palestijnen te steunen, heeft President Abbas effectief lidmaatschap aangevraagd. Het lidmaatschap van het Verdrag van Rome om toe te kunnen treden tot het ICC is ook een vraag van verschillende mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International.  .

Wat er deze zomer gebeurde, vond plaats op 12 juni. Drie Israëlische tieners werden toen ontvoerd uit hun nederzettingen op de West-Bank. Meteen beschuldigde Netanyahu Hamas hiervan en Israël sloot prompt alle grenzen. Op 8 juli startte Israël als reactie de operatie 'Protective Edge' waarbij 2100 Palestijnen en 73 Israëli's de dood vonden. De reactie van Israël werd door Amnesty International disproportioneel bevonden. De Palestijnen wisten dat de vredesgesprekken op niets uitdraaiden en een zaak bij het ICC is de enige mogelijkheid om deze inbreuken van Israël te veroordelen.

http://www.slideshare.net/laurenheeffer/un-humanitrain-presentation-gaza

Over erkenning Palestijnse staat

Zweden veroorzaakte een nieuwe dynamiek begin oktober 2014 toen ze Palestina als onafhankelijke staat erkende. Begin december verklaarde ook het Europees Parlement in een niet-bindende motie dat ze de erkenning van Palestina steunden. Op dit moment buigen de nationale parlement in Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Portugal, Spanje en ons land zich over een mogelijke erkenning van Palestina. In alle gevallen kadert die erkenning als steun voor Palestina in een twee-statenoplossing voor het conflict. Pas als Palestina als volwaardige partner aan de onderhandelingstafel kan, is een duurzame oplossing mogelijk.

http://www.slideshare.net/laurenheeffer/un-humanitarian-presentation-wes...

Stof genoeg tot discussie dus. In 2008 en 2009 pleegden zowel Israël als Palestina inbreuken op het internationaal recht en beiden lieten ze het na die oorlogsmisdaden te onderzoeken. Zal de toetreding tot het ICC effectief leiden tot een veroordeling van Israël voor het Internationaal Strafhof? Zullen de slachtoffers van die misdaden gerechtigheid krijgen?

En wat met die erkenning? Zweden erkent de grenzen van 1967 zoals beschreven in de Oslo-akkoorden, maar ondertussen is het aantal Israëlische nederzettingen binnen die grenzen met 400% toegenomen. De gebieden zijn verdeeld in drie regio’s met verschillende bevoegdheden wat leidt tot een puzzel van autoriteiten. Gaza is daarin op zijn minst opmerkelijk aangezien Israël Hamas helemaal niet erkent. En hoewel Israël zegt Gaza niet te bezetten, de manier waarop ze de grenzen controleert en beheert, doet de internationale gemeenschap besluiten dat Gaza een bezet gebied is.

En dan zwijgen we nog over Jerusalem. Israël zegt dat Jerusalem één en onverdeelbaar is, terwijl voor de Palestijnse autoriteit Oost-Jerusalem de onbetwiste hoofdstad is van Palestina.

Tijdens de internationale werkgroep kwamen tot enkele conclusies:

  1. België moet Palestina erkennen als onafhankelijke staat om te komen tot een twee-statenoplossing
  2. Economische sancties tegen Israël zijn nadelig voor de bevolking, maar werken wel; Israël is bereid tot debat en discussie
  3. ICC: is een belangrijk signaal naar de slachtoffers toe dat ze recht hebben op gerechtigheid en dat oorlogsmisdaden worden veroordeeld
  4. De Europese Unie moet een versnelling hoger schakelen om een actieve rol op te nemen in de vredesgesprekken
  5. Wij moeten onze volksvertegenwoordigers in de parlementen herinneren aan hun internationale verantwoordelijkheid

Twee leden van de jongsocialisten trokken van 9 tot 13 januari naar Tel Aviv met de internationale koepel IUSY voor een studiereis aan Israël en Palestina. Ze ontmoetten er Young Metz, Young Labour, Christopher Paesen die projectcoördinator is bij het Willy Brandt Center in Jerusalem, Mahmoud Aloul van de Fatah Party en Dr Mustafa  Bargouthi Almubadara, Secretary General of Palestinian National Initiative.

[caption id="attachment_1056" align="alignnone" width="300"]Jaro (links) en Imene (rechts) tijdens de studiereis met IUSY Jaro (links) en Imene (rechts) tijdens de studiereis met IUSY[/caption]

Jaro

Het interessantste vond ik ongetwijfeld de rondleiding in Jerusalem. Christopher woont daar al jaren en kon een zeer genuanceerd en realistisch beeld scheppen van hoe het daar is. Ik vond het onverwachts dat mensen van de Israëlische partij ook voor de erkenning zijn. Ze willen gewoon een oplossing. Ik was pro-onafhankelijk Palestina, maar nu ik er geweest ben denk ik dat een twee-statenoplossing het beste scenario is. Ik ga zeker nog eens terug. 

Imene