Opinie: Israëlisch-Palestijnse conflict

Primaire tabs

Naar aanleiding van de conflicten tussen Israël en Palestina schreef het nationaal bestuur van Jongsocialisten onderstaand opiniestuk. Lees hieronder alvast meer!

“Blaming Hamas for firing rockets at Israel is like blaming a woman for punching her rapist.”

Het mogen dan wel niet de raketten zijn die ons raken, maar de beelden van kinderen die levenloos op het strand liggen doen dat wel. Een beeld dat de complexiteit en de schaal van het conflict niet vat, maar wel voldoende emoties opwekt om de Westerse wereld opnieuw met een vergrootglas naar Gaza te doen kijken.

Al jaren wordt de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen ‘veroordeeld’ en ‘verafschuwd’ door het Westen. Helaas uit zich dit nooit in harde maatregelen tegenover Israël. De steun voor de Palestijnen mag dan wel vaak te weinig genuanceerd zijn, in de realiteit worden er zelden politieke of economische maatregelen getroffen tegen Israël en kijken we ‘verontwaardigd’ toe naar hoe een volk systematisch onderdrukt wordt.

Het conflict tussen Israël en Palestina wordt vaak geschetst als een gewelddadige, religieuze oorlog tussen twee regio’s die nu en dan zijn opflakkeringen kent. Dat is het echter niet. Het gaat om een strijd tussen een bezetter en haar onderdrukten. Hoewel zowel Israël, als Hamas wel degelijk geweld gebruiken, gaat her hier niet om een strijd tussen gelijken.

De Palestijnen in de bezette gebieden worden onderdrukt en leven in mensonwaardige omstandigheden. Meer zelfs, de Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied blijven toenemen en zorgen ervoor dat er geen economisch rendabele plek over is om zelfs maar een Palestijnse staat op te bouwen. De economische, sociale malaise in de gebieden werkt radicalisering in de hand. De toenemende Israëlische nederzettingen nemen het laatste greintje hoop dat de Palestijnen nog hebben op een mogelijks vredevolle en leefbare toekomst af. Nu opnieuw een offensief ingezet is tegen die Palestijnen, mag de verwondering niet groot zijn dat ook de reacties hard zijn. Waar Israël volgens het internationaal recht eigenlijk de rol zou moeten opnemen om de Palestijnse bevolking te beschermen als bezetter, raakt ze met haar raketten net een schrijnend groot deel van de Palestijnse bevolking. De disproportionaliteit van het geweld is dan ook ontzettend groot. Die ongelijkheid is duidelijk weerspiegeld in het aantal burgerlijke slachtoffers. Volgens cijfers in ‘De Morgen’ van 19 juli zouden er ondertussen 285 Palestijnse doden gevallen zijn en 1900 gewonden, waar er sporadisch ook een Israëlisch slachtoffer valt door de door de Palestijnen afgevuurde raketten. Toch zijn ook de slachtoffers aan de kant van de Israëli’s te betreuren, maar het contrast in cijfers staat er gewoon.

Jongsocialisten wil dan ook benadrukken dat er zeker meerdere kanten zijn aan het verhaal, maar objectiviteit moet een grotere rol spelen -in zowel de media als de politiek- dan neutraliteit. Het is niet omdat beide kanten geweld gebruiken dat die proportioneel is, noch dat die even ‘gerechtvaardigd’ is. Daarnaast volstaat het ook niet om een verontwaardiging te uiten en geweld te veroordelen, er moeten concrete politieke acties ondernomen worden tegen Israël. Ultiem geldt steeds dat een duurzame langetermijnoplossing voor het conflict aan de ene kant veiligheid voor de Israëli’s inhoudt en aan de andere kant vrijheid voor de Palestijnen.

Nationaal Bestuur
Jongsocialisten