Nora Mouallali brengt verslag uit over School of Democracy

Primaire tabs

Dit jaar vond in het Italiaanse Reggio Emilia de eerste editie plaats van de 'School Of Democracy'. De S&D-fractie in het Europees Parlement organiseerde een meerdaags evenement voor 100 ambitieuze en getalenteerde jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. De deelnemers komen uit alle EU-lidstaten plus enkele andere landen zoals Oekraine, Turkije en Marokko.

Het hoofdthema van het evenement was, zoals de naam zelf impliceert, 'Democratie'. Tijdens workshops en colleges konden deelnemers zowel met experts als met elkaar discussiëren over dit thema. Onder de experts waren MEP's zoals voormalig Portugese minister Maria Joao Rodrigues en voormalig Italiaanse minister Cécile Kyenge, Plv-DG van de ECB Gilles Noblet, en verschillende prominente hoogleraren waaronder Jean-Paul Fitoussi en Gianfranco Pasquino. Ook S&D-president Gianni Pittella, S&D-SG Javier Moreno Sanchez, en EP-Voorzitter Martin Schultz waren bij het evenement aanwezig.

Deze eerste editie kan niets anders dan een succes worden genoemd. Democratie werd tot in het kleinste detail besproken. Het succes is niet alleen te danken aan de sprekers maar vooral aan de deelnemers zelf. Vol enthousiasme en nieuwsgierigheid werd er deelgenomen aan de School. Het succes werd versterkt door het Festa Della Liberazione in het Alcide Cervi Institute. Op deze dag viert Italie het einde van de Tweede Wereldoorlog, het einde van Fascisme, en het einde van de Duitse bezetting. De deelnemers, die tijdens de 'School Of Democracy' al veelvuldig over de gevaren voor Democratie in Europa hadden gesproken, kregen dankzij het Festa Della Liberazione de gelegenheid om verleden, heden, en toekomst met elkaar te verbinden.

Het fascinerende van dit evenement was vooral hoe jongeren met verschillende ideeën over onderwerpen zoals radicalisering en populisme, waarover stevig werd gedebatteerd, binnen enkele dagen toch zo naar elkaar zijn toegegroeid. De verschillen mogen er zijn maar overkoepelende waarden zoals gelijkheid, vrijheid, en rechtvaardigheid waren bij iedereen aanwezig. Wij, de deelnemers van dit evenement, hebben allemaal het doel om de Europese democratie te beschermen en te versterken. Als we echter niet op de hoogte zijn van elkanders ideeën, niet met elkaar kunnen praten zonder te twijfelen over een gedeelde sociaaldemocratische visie, dan is al dat wij liefhebben lastig in stand te houden.

Wij willen graag de energie en de goede ideeën die in Reggio Emilia naar voren zijn gekomen voortzetten. Daarom zijn wij aan het werk gegaan om een groep op te zetten waar de deelnemers van de School of Democracy in contact kunnen blijven, hun idealen kunnen uiten, en hun stempel kunnen blijven drukken op de activiteiten van de S&D fractie in het Europees Parlement. De bedoeling is om met een harde kern die aan de School of Democracy heeft meegedaan een platform voor dialoog tussen jongeren en de politiek op te bouwen.

Dit project zal in de komende jaren moeten worden aangevuld met toekomstige deelnemers van de school. De groep, die zich vermoedelijk Graduates of Democracy zal noemen, zal een blog oprichten waar maandelijkse thema’s worden besproken binnen de groep en met een selectie Europarlementariërs. De groep zal zich ook bezig houden met analyses en research projecten die eveneens als doel hebben politiek activisme tussen jongeren te bevorderen en een sterke link met de vertegenwoordigers op te bouwen. Zowel het S&D secretariaat als S&D president Gianni Pittella hebben al groot enthousiasme getoond voor de laatste gang van zaken. Zij willen eveneens moeite doen om de school, waar ze al veel in hebben geïnvesteerd, door te zetten.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de School of Democracy een indrukwekkend vervolg zal hebben en dat dit deze jongeren ook op de langere termijn aan de Europese politiek gebonden houdt.

Nora Mouallali (Jongsocialisten), Tjeerd Ritmeester (Jonge Socialisten (NL)), Robert Zielonka (Partij van de Arbeid (NL))

School of Democracy