Maak kernwapens illegaal

Primaire tabs

Naar aanleiding van de wereldwijde actiedag heeft het Vredesinstituut de resultaten van een peiling bekendgemaakt. 61% van de Belgen wilt dat alle kernwapens die op Belgisch grondgebied opgeslagen zijn, worden verwijderd. Jongsocialisten eist dit ook al vele jaren.

Anno 2014 bevinden er zich nog duizenden kernwapens op onze aardbol. 0,01% van het huidig aantal kernwapens is voldoende om de wereld om zeep te helpen. Deze situatie is nog steeds een gevolg van de wapenwedloop van de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland. Volgens het internationaal recht is het gebruik van kernwapens illegaal. Toch blijft het moeilijk om een grondig debat te voeren over een wereldwijde ontmanteling van het kernwapenarsenaal. Kernwapens blijven voor sommige landen een statussymbool waar veel prestige aan verbonden is. Het is hallucinant dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk liever willen investeren in de modernisering van hun kernwapens, dan ze te verwijderen. Ook België speelt in dit debat een dubieuze rol. Hoewel we in het regeerakkoord van de ontslagnemende federale regering wel lezen dat België ijvert voor internationale initiatieven met het oog op een verdere (nucleaire) ontwapening en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken, stelt ons land zich nog steeds conformistisch op in de NAVO-politiek, en blijven we wachten op een grondig parlementair debat over deze thematiek. Na meer dan 50 jaar lang een dubieuze rol te hebben gespeeld in het kernwapendebat, moet ons land duidelijkheid scheppen. In Griekenland en het Verenigd Koninkrijk werd unilateraal beslist om de Amerikaanse kernwapens te verwijderen. Het is dus mogelijk.

De wapenwedloop van de 20ste eeuw heeft enorm veel geld gekost. Geld dat op andere beleidsdomeinen veel efficiënter kon worden besteed. Bovendien zijn kernwapens nutteloos en gevaarlijk. Waarom ze nog behouden? De Verenigde Staten - zowel op eigen grondgebied als elders - en Rusland bezitten duizenden kernwapens. Het is aan hen om een grote stap te zetten door hun arsenaal te verminderen, en op lange termijn te verwijderen. Intussen moet België samen met andere landen aan de NAVO en de Verenigde Staten duidelijk maken dat ze van hun kernwapens af willen. Het wordt hoog tijd dat de NAVO uit de Koude Oorlog treedt.

Jongsocialisten vraagt dat:
* Het bezit van kernwapens wereldwijd illegaal wordt gemaakt
* De Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel worden verwijderd
* De aankomende federale regering uitvoert wat de ontslagnemende regering beloofde
* Alle landen het prestige dat aan kernwapens is verbonden laten varen
* Europese druk op Rusland en de Verenigde Staten wordt uitgeoefend om hun wapenarsenaal af te bouwen, met verwijdering als einddoel