Kandidaten AV Limburg bekend

Primaire tabs

Komende zaterdag verkiezen we een nieuwe provinciale vertegenwoordiger voor de provincie Limburg in onze AV. De kandidaten zijn intussen bekend. Lees hieronder kort hun motivatie.

Opgelet: enkel onze Limburgse leden kunnen hun vertegenwoordiger verkiezen. Dit kunnen ze door zélf te komen stemmen op zaterdag 14 maart in het provinciehuis in Leuven, ofwel door een volmacht door te geven aan iemand die zelf niet stemt en op het congres aanwezig is. Belangrijk is dat volmachthouders beschikken over een afgedrukt en volledig ingevuld volmachtformulier. Zonder dit formulier kan er niet gestemd worden!

Rob DeclerckRob

 Beste Limburgse JS-leden

Mijn naam is Rob Declerck. Ik was vorig jaar al AV-lid voor Limburg, maar dit jaar kon ik mezelf niet opgeven als kandidaat daar het verkiezingsreglement niet toelaat dat men voor méér dan een functie opkomt (Ik kwam al op als internationaal secretaris, nvdr.). Nu er een AV-lid wegvalt, heeft men me aangemoedigd te kandideren als opvolger. Het is die kandidatuur die jullie nu kunnen lezen.

Ik wil het echter kort houden... Aangezien bijna iedereen in Limburg wéét wie ik ben en (hoogstwaarschijnlijk) wéét dat ik vorig jaar in de AV zat, maak ik er verder geen woorden aan vuil en besluit ik hier reeds deze kandidaatstellingsbrief. Immers: we hebben geen nood aan woorden, maar aan daden.

Avanti!

Kameraadschappelijk
Rob Declerck, Hasselt

 

Jelle Vankrunkelsven

JellejpgBeste vrienden,

Na een lange carrière binnen Jongsocialisten, in Limburg en daarbuiten, zit het er binnen iets meer dan een jaar op. Dan is het mijn beurt om de wereld van intriges, achterklap en vriendjespolitiek genaamd sp.a volledig te gaan ontdekken.

Maar eer het zover is, is het wel nog belangrijk dat Limburg binnen JS goed vertegenwoordigt blijft. En op dit moment, in de situatie waarin wij als Limburgers nu gedwongen worden, is daar niet enkel jeugdelijke enthousiasme voor nodig. Maar ook vooral ervaring. Als verrimpelde pee en al officieel lid sinds 2001 zou ik die ervaring al wel moeten hebben.

Daarom, en omdat niemand te kennen gegeven heeft kandidaat te willen zijn, ben ik bereid mijn verantwoordelijkheid te nemen en stel ik mij dus kandidaat als Limburgs vertegenwoordiger binnen de algemene vergadering.

Dank u