Jongsocialisten bouwen muur rond intolerantie

Primaire tabs

Op donderdag 17 september 2015 bouwden de Jongsocialisten een muur voor het N-VA hoofdkwartier. Het is een absolute schande dat een regeringspartij onze samenleving letterlijk en figuurlijk wil omringen door muren. De enige muur die een samenleving nodig heeft is er een tegen intolarantie.

Jongsocialisten protesteren tegen de manier waarop N-VA de vluchtelingenproblematiek aanpakt. Het is onaanvaardbaar dat een regeringspartij de samenleving probeert te verdelen door vluchtelingen als minderwaardig te bestempelen of door muren te willen optrekken. Al maanden probeert N-VA de samenleving te polariseren. Deze zomer al stelde Bart De Wever in Terzake voor om van vluchtelingen 2e-rangsburgers te maken. Maar de voorbije week kwam de intolerantie tot een ongezien hoogtepunt. Staatsecretaris Francken had het over een ‘knus tentenkamp’ op twitter, en toonde zich in De Ochtend voorstander voor het sluiten van de grenzen, kamerlid Smeyers zette de kers op de taart door te pleiten voor muren. Een muur rond onze sociale zekerheid en anders rond het land. Dit is ongezien voor een regeringspartij.

Volgens jongsocialisten is geen mens minderwaardig, ook niet omdat hij of zij vlucht voor een oorlogssituatie. Om hun boodschap kracht bij te zetten bouwden de Jongsocialisten letterlijk een muur aan het hoofdkwartier van N-VA.  Het verspreiden van intolerantie is nefast voor het samenleven. De enige muur die een samenleving vooruithelpt is er een tegen onverdraagzaamheid. We aanvaarden niet dat een regeringspartij onze samenleving wil verdelen. We weten dat het anders kan, zolang we intolerantie maar buitensluiten.

De Jonggsocialisten pleiten ervoor dat België een extra inspanning levert voor vluchtelingen, meer mensen opvangt én deze vluchtelingen degelijke opvang geeft. In tweede instantie moet de overheid ervoor zorgen dat vluchtelingen zich snel kunnen integreren en aan het werk kunnen. Dat betekent investeren in (taal)onderwijs, huisvesting en begeleiding. Alleen zo zal de samenleving erop vooruitgaan.