GEEN DIPLOMA. GEEN UITKERING. GEEN TOEKOMST

Primaire tabs

De beslissing van de federale regering om jonge schoolverlaters zonder diploma het recht op een inschakelingsuitkering af te nemen kunnen we als Jongsocialisten niet zomaar pikken. Dit is een erg fout signaal. In plaats van onderwijs te stimuleren, stimuleert de regering hier de kansarmoede.

Wie jonger is dan 21 jaar en zijn middelbaar onderwijs niet heeft afgemaakt, kan geen aanspraak meer maken op een inschakelingsuitkering, de vroegere wachtuitkering. Deze uitkering werd enkele maanden geleden al eens beperkt in tijd. Dit terwijl er vandaag nog jaarlijks 6.000 jongeren de schoolbanken verlaten zonder diploma. Dit zorgt ervoor dat ze onmiddellijk met een heel pakket minder kansen hun verdere leven aanvatten. Stimulering van onderwijs, via verschillende methodes, zou dit moeten aanpakken. Maar op een integrale aanpak blijft het, jammer genoeg, wachten. Net zoals duidelijke inspanningen om deze jongeren aan een job te helpen uitblijven.

Onze reactie is dan ook duidelijk,  we stellen ons ernstig vragen bij de motivatie van deze maatregel. Eerst de werkingsbudgetten voor kansarme scholen afnemen en het inschrijvingsgeld voor hogescholen en universiteiten verhogen, en dan de inschakelingsuitkering afnemen voor -21jarigen zonder diploma? Deze regering laat niet alleen de jongeren in de steek, ze duwt diegenen die het vandaag al moeilijk hebben verder de dieperik in.

Deze maatregel ontneemt opnieuw een stuk toekomstperspectief voor jongeren. Net die jongeren die extra steun nodig hebben, krijgen nogmaals het deksel op de neus. De drempels worden steeds hoger en meer en meer jongeren botsen op een gigantische muur. De uitleg dat het gaat om het stimuleren van jongeren om een diploma te behalen gelooft al lang niemand meer. Het gaat hier om, opnieuw, een gratuite besparing op de kap van (kansarme) jongeren, in plaats van een stimulering van onderwijs.

Het wordt hoog tijd dat deze regering, en vooral de ‘warme’ CD&V, eens grondig beseft hoeveel jongeren hun toekomst ze op het spel zet. Dit zijn jongeren die het niet gemakkelijk hebben, even ademruimte nodig hebben om hun leven te beginnen. Hoe leg je dat in godsnaam uit?