JS op het congres

Primaire tabs

 

25% ??? ‘What the Fuck!’ 

 

What the Fuck doet die grote 25% bij de Jongsocialisten op Go Left? Is dit het gemiddeld cijfer op onze laatste rapporten? Is 25% onze pronostiek van het percentage dat sp.a gaat behalen bij de komende verkiezingen? Heeft 25% van onze leden belachelijk goede dansvaardigheden?

 

Neen, niets van dat. 25% is het verontrustende cijfer van Vlamingen die vroeg of laat te maken krijgen met een min of meer ernstige psychische problematiek.

Zegt je dit nog steeds niets? Of is de ernst nog steeds niet helemaal duidelijk?Dan gooien deze jonge kameraden met nog wat meer cijfertjes!

25% komt overeen met zo’n 700.000 mensen die over een periode van een jaar kampen met een psychisch probleem.

 

Nog steeds niet overtuigd van de ernst van de zaak?

Laat ons dan nog een laatste poging doen!

700.000 mensen, dat komt min of meer overeen met het inwonersaantal van Antwerpen, Brugge en Hasselt samen. Drie provinciehoofdsteden kent dus dezelfde populatie als het aantal mensen die getroffen worden door een psychische problematiek!

 

 

 

25% ??? ‘What the Fuck bis!’

 

25% van de Vlaamse jongeren tussen 12 en 18 jaar zit in een risicogroep voor zelfdoding!Het goede nieuws is dat ze gelukkig niet allemaal een zelfdodingspoging zullen ondernemen. Het slechte nieuws is dat deze jongeren wel over zeer ernstige kenmerken beschikken die tot een zelfdodingscijfers kunnen leiden. Het gaat onder meer om een lage veerkracht, hoge kwetsbaarheid, slecht omgaan met stress en een beperkt sociaal netwerk waar je op kan rekenen in geval van problemen.What the Fuck dus, zeker als je weet dat dit in totaal over zo’n 125.000! jongeren gaat.

 

 

Why 25% ??

 

 

Een grote 25% dus om de hoogdringendheid van deze problematiek aan te kaarten! Laat ons dus werk maken van een echt beleid rond psychische gezondheidszorg. Enkel op die manier kunnen deze onrustwekkende cijfers aangepakt worden!

 

Fuck 25% !

 

Enkele andere maar minstens even verontrustende cijfers rond Geestelijke gezondheidzorg!

  • 26% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar geeft aan al nagedacht te hebben over zelfdoding.
  • 18% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar geeft aan de neiging te voelen om zichzelf pijn te doen als ze zich ongelukkig voelen.
  • Dagelijks zijn er in Vlaanderen bijna 3 zelfdodingen. Dit komt neer op meer dan 1000 zelfdodingen per jaar. We zijn hiermee de koploper in West Europa.
  • Er zijn dagelijks gemiddeld 28 suïcidepogingen in Vlaanderen. Als we dit jaarlijks bekijken dan gaat het over meer dan 10.000 suïcidepogingen.
  • De levensverwachting van psychiatrische patiënten is gemiddeld van 15 jaar lager.
  • 72% van de personen die een beroep doen op een OCMW of CAW ervaren een toestand van psychisch onwelbevinden. Dit toont aan dat er een duidelijk verband is tussen psychische problemen en de socioeconomische status.
  • Slechts 1/3 personen met een psychisch probleem zoekt hulp. Dit toont aan dat de barrière voor heel veel mensen nog veel te hoog ligt.
  • 12 % (280.000 mensen) en 11% van de zelfstandigen (40.000 mensen) loopt een vergroot risico op een burnout.

 

 

 

 

 

 

 

Straat: 
Waagnatie
Plaats: 
Antwerpen
Land: 
België
Datum activiteit: 
zaterdag 16 februari 2019 (Hele dag)
Activiteitstype: