Laatste standpunten

Gisteren werd de kernreactor Doel 3 stilgelegd, de centrale plaatste zich in veiligheid omdat er iets niet klopt. Het is goed dat de procedure werkt, maar dat is allerminst geruststellend. De voorbije twee jaar gebeurden 10 ernstige incidenten, waarbij de reactoren moesten worden stilgelegd. Het enige wat de mensen daarvoor terugkregen was een slechtere deal met een monopolist, een nefast investeringsklimaat voor groene alternatieven en twee regeringen die de stroom bovendien fiks duurder maakten. De Jongsocialisten en Jong Groen samen pikken het niet meer. Met Stopkernenergie.be...

De Jongsocialisten en Mouvement des Jeunes Socialistes zijn geschokt door de gruwel van de vreselijke aanslagen gisteren in onze hoofdstad, het hart van Europa. Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie en vrienden. Dit is verschrikkelijk en ons enige antwoord moet meer openheid, meer veiligheid, en meer samenleven zijn. 

Dit is een aanslag op onze waarden die we nooit mogen tolereren. Veel jongeren zijn bang vandaag en dat verdient een duidelijk antwoord.  Een antwoord van solidariteit, warmte, openheid, medeleven en tegelijk een antwoord van veiligheid. Laat...